Isbrytarsamarbete skapar nya möjligheter för forskning i Arktis

Polarforskningssekretariatet är en av 15 organisationer i 13 länder som ingår i ett nytt EU-finansierat samarbete för att skapa bättre förutsättningar för marin forskning i Arktis.

Syftet med Arctic Research Icebreaker Consortium (ARICE) är att säkerställa en bättre samordning och användning av sex befintliga forskningsisbrytare. ARICE kommer också att ge forskare möjlighet att arbeta ombord på de olika forskningsisbrytarna och att utveckla samarbetet med sjöfartsbranschen. Genom ARICE kommer polarforskare bland annat ha tillgång till den svenska isbrytaren Oden.

Begränsad tillgång till forskningsisbrytare och bristande internationell samordning har gjort det svårt genomföra viktig marin forskning i de istäckta områdena av Arktiska oceanen. För att möta behovet från polarforskarsamhället har ARICE bildats. För första gången någonsin kommer forskare att kunna ansöka om fartygstid ombord på någon av de sex isbrytarna för att genomföra sin forskning.

ARICE ska också knyta närmare band till sjöfartsbranschen. Genom att låta kommersiella fartyg i Arktis samla in havs- och atmosfärdata under färd, kan man öka observationskapaciteten.

ARICE samordnas av tyska Alfred Wegener Institute, Helmholtz Centre for Polar and Marine Research (AWI) med finansiering genom EU:s ramprogram Horisont 2020. En kickoff för ARICE hålls i Bremerhaven i Tyskland 6–7 februari 2018.

Läs pressmeddelandet på AWI:s webbplats

Forskningsisbrytare som ingår i ARICE

  • PRV Polarstern, Tyskland
  • IB Oden, Sverige
  • RV Kronprins Haakon, Norge
  • RRS Sir David Attenborough, Storbritannien
  • CCGS Amundsen, Kanada
  • RV Sikuliaq, USA

Sidan uppdaterades: 2 februari 2018