Lyckad workshop blev startskottet för Access Abisko

Forskningsprogrammet Access Abisko är nu igång och temat för den första programomgången är globala förändringar och hållbarhet. Satsningen innebär att forskare från hela världen kan ansöka om att komma till Abisko naturvetenskapliga station för att forska inom ett tema under en treårsperiod. Syftet är att främja samarbeten mellan forskargrupper.

– Det känns väldigt roligt att vi äntligen är igång med Access Abisko. Tanken är att skapa arenor för dialog och samarbeten, likt det som sker på en fartygsexpedition. Vi hoppas programmet bland annat ska locka forskare tidigt i karriären, exempelvis så är programlängden satt till tre år vilket borde passa doktorander, säger Magnus Augner, enhetschef för landbaserat forskningsstöd vid Polarforskningssekretariatet.

Magnus Augner. Foto: Ida Kinner.
Magnus Augner. Foto: Ida Kinner.

Nyligen hölls en inledande workshop i Abisko för de forskare som antagits till Access Abisko. Målsättningen var att tillsammans skapa en process som känns konstruktiv för de deltagande forskarna.

– Första omgången av Access Abisko är något av en pilot, där både forskarna och de som arbetar vid forskningsstationen lär sig under arbetets gång. Under workshopen så hade vi en bra dialog där forskarna i de tre olika projekten snabbt hittade områden att samarbeta inom. Allt känns väldigt spännande, dels kommer de enskilda projekten att komma med resultat, men det vi ännu inte vet är vad vi tillsammans kan komma fram till.

– Under 2021 kommer vi att göra en utlysning gällande möjliga teman för nästa omgång som startar 2023. Redan nu skulle jag vilja uppmuntra de som är intresserade av programmet att fundera på vilket tema de skulle vilja se för nästa omgång av Access Abisko, avslutar Magnus Augner.

Läs även:

Forskare inom olika discipliner ser fram emot samarbeten

Mångvetenskap är att vänta när forskare från skilda discipliner samarbetar såväl inom som mellan grupper i forskningsprogrammet Access Abisko.

Abisko naturvetenskapliga station i midnattssol. Foto: Anna-Karin Landin.
Abisko naturvetenskapliga station i midnattssol. Foto: Anna-Karin Landin.

Sidan uppdaterades: 30 september 2019