”Nu ser jag över den personliga packlistan”

Adam Ulfsbo, forskare på Institutionen för marina vetenskaper vid Göteborgs universitet, leder ett av de forskningsprojekt som Polarforskningssekretariatet stöttar under MOSAiC. 27 januari kliver han ombord på den ryska isbrytaren Kapitan Dranitsyn i Tromsö för att starta färden mot Polarstern. Adam Ulfsbo deltar i MOSAiC i tre månader. 

Kan du berätta lite om ditt forskningsprojekt och vad du ska studera?

‒ Jag studerar det marina koldioxidsystemet i Arktis med fokus på fördelning och kopplingen till olika fysiska, biologiska och kemiska processer. Mitt projekt ombord fokuserar på antropogen koldioxid och havsförsurning. Jag kommer bland annat att arbeta med kontinuerliga mätningar av koldioxid och biologisk syrgasmättnad i ytvattnet, diskreta vattenprover ner till 4000 meter samt iskärnor från havsisen.

På vilket sätt kan deltagandet i MOSAiC hjälpa dig i din forskning?

‒ Jag har varit på fem längre expeditioner till Arktis tidigare med isbrytarna Oden och Polarstern, oftast i augusti och september när isförhållandena är som mest förlåtande. Mycket av vår kunskap om olika fysiska, biologiska och kemiska processer i Arktis baseras just på observationer från sommarhalvåret. För att förstå helheten är det därför viktigt att även täcka in vinterhalvåret för att förbättra vår förståelse av olika processer, liksom parameteriseringar av havs- och klimatmodeller för området. MOSAiC är ett unikt forskningsinitiativ med målet att mäta det mesta som går att mäta inom meteorologi och marina vetenskaper under ett helt år i centrala Arktis, drivandes med ett isflak.

Varför är din forskning viktig?

‒ Klimatförändringen är snabbare i Arktis än i någon annan del av världen och effekterna är tydliga. Havsisens utbredning och tjocklek fortsätter att minska, uppvärmningen av hav och atmosfär fortsätter att öka, liksom utbredningen av havsförsurningen. Detta utsätter redan nu samhällen och ekosystem för påfrestningar. Koldioxidsystemet i Arktiska oceanen är en viktig komponent i det marina ekosystemet och är, på grund av sin interaktion med atmosfärens koldioxid, av grundläggande betydelse för jordens klimat. Min forskning bidrar med ny kunskap och data kring koldioxidsystemets fördelning och koppling till fysiska och biologiska processer.

Hur förbereder du dig inför MOSAiC?

‒ Förberedelserna så här kort inpå avresa innebär mest dagligt arbete på institutionen, men även att se över den personliga packlistan. Förutom dator, pass och alla möjliga certifikat, så är termosen bland det absolut viktigaste. Den vetenskapliga utrustningen är redan ombord. Väl på plats i Tromsö så är det ytterligare tre dagars förberedelser med uthämtning av polarkläder, träningskurser i nödutrustning, säkerhet, kommunikation och datahantering. Det verkar som att det blir ett dopp i havet också.

Hur känns det att snart vara på väg?

‒ Spänd förväntan inför mitt livs äventyr!

Läs mer om forskningsexpeditionen MOSAiC

Sidan uppdaterades: 14 januari 2020