Nu startar sommarens expedition till Arktis

Den svensk-amerikanska forskningsexpeditionen Arctic Ocean 2018 inleds 31 juli. 40 forskare från hela världen kommer att arbeta ombord på isbrytaren Oden när fartyget ligger förtöjd vid ett drivande isflak. Det övergripande temat för expeditionen är molnbildning. Molnen spelar en viktig roll för klimatet i Arktis, men hur påverkas de av det mikrobiologiska livet i havet och isen?

Klimatet i Arktis förändras snabbare än någon annanstans på jorden och havsisen krymper. Att bättre förstå hur klimatförändringar påverkar Arktis är en nyckel till att kunna göra prognoser för framtidens globala klimat.

Molnen spelar en viktig roll för klimatet eftersom de påverkar hur mycket solstrålning som når jordens yta. De reglerar därför energiflödena vid ytan som i sin tur påverkar hur havsisen fryser och smälter. Ett moln består av mycket små vattendroppar eller iskristaller, som bildas vid rätt kombination av vind, fuktighet och temperatur. För att molndropparna ska kunna bildas måste det också finnas små partiklar i luften, så kallade aerosoler, som vattenångan kan kondensera på. Aerosolerna i Arktis har sitt ursprung i det mikrobiologiska livet i havet och isen. Ju mer havet öppnas när den arktiska isen smälter, desto mer biologiskt bildade partiklar bubblar upp i luften.  Kanske kan det leda till mer moln och att isen fryser tidigare. Det är bland annat den kopplingen forskarna vill undersöka närmare.

– Isavsmältningen har gått överraskande fort. Kanske kommer nordostpassagen att vara farbar av handelsfartyg redan om tio år? De ekonomiska och politiska konsekvenserna kan bli stora. Molnen spelar en central roll för det Arktiska klimatet. Vi måste därför anta utmaningen att studera kopplingen mellan livet i havet och molnen på plats, en logistisk och teknisk utmaning utöver det vanliga i det ogästvänliga och svåråtkomliga området kring Nordpolen, säger Caroline Leck, professor i kemisk meteorologi vid Meteorologiska institutionen, Stockholms universitet, och svensk forskningsledare under expeditionen.

Under ungefär en månad kommer isbrytaren Oden att ligga förtöjd vid ett stort isflak mitt i Arktiska oceanen. Flera forskargrupper med olika inriktning finns ombord på Oden för att göra mätningar och samla in prover och data från hav, is och luft. Tillsammans kan de olika forskningsprojekten ge en bättre förståelse av kopplingarna mellan de olika delarna av det komplexa arktiska klimatsystemet.

I slutet av september är forskarna tillbaka från expeditionen. Arctic Ocean 2018 genomförs av Polarforskningssekretariatet tillsammans med USA:s National Science Foundation (NSF) och är en del av ett flerårigt samarbete mellan Sverige och USA för att stärka Arktisforskningen.

– Jag ser fram emot en expedition fylld av samarbete. Stödet för forskning och logistik från National Science Foundation och Polarforskningssekretariatet kommer att leda till en framgångsrik integrering av forskning ledd från Europa och USA, på ett välkoordinerat och tvärvetenskapligt sätt. Det kommer också vara ett utmärkt tillfälle för övning och nätverkande för de yngre forskare som deltar, säger Patricia Matrai, Senior Research Scientist vid Bigelow Laboratory for Ocean Sciences, och amerikansk forskningsledare under expeditionen.

Kontakta forskarna

Caroline Leck, professor i kemisk meteorologi, Meteorologiska institutionen (MISU), Stockholms universitet. Tel: +46 8 16 43 54, Mobil: +46 70 733 38 81, E-post: lina@misu.su.se

Patricia Matrai, Senior Research Scientist, Bigelow Laboratory for Ocean Sciences. Tel: +1 207-315-2567, anknytning 305, E-post:  PMatrai@bigelow.org, +1 207-315-2567

Efter avfärd från Svalbard 31 juli är forskarna svåra att nå, kontakta anna-karin.landin@polar.se och jan-ola.olofsson@polar.se för förmedling av kontakt till expeditionen. För frågor specifikt till Patricia Matrai, kontakta sprofaizer@bigelow.org

Om expeditionen

Läs mer om och följ hela expeditionen i Polarforskningsportalen

Om isbrytaren Oden

Polarforskningssekretariatets samarbete med Sjöfartsverket kring isbrytaren Oden har varit en nyckel till framgångsrik svensk och internationell polarforskning. De två myndigheterna har tillsammans byggt upp Oden till en unik forskningsplattform.

Läs mer om isbrytaren Oden på Sjöfartsverkets webbplats

Sidan uppdaterades: 28 mars 2019