Nygammalt forskningsprojekt i Abisko tar hjälp av allmänheten

Ett nygammalt forskningsprojekt ska med allmänhetens hjälp dokumentera effekterna av 100 års klimatförändringar i Abisko. Projektet leds av forskaren Keith Larson vid Climate Impacts Research Centre, Umeå universitet.

För hundra år sedan genomförde botanikern Thore C. E. Fries en undersökning av snösmältning och vegetationens växlingar över årstiderna (fenologi) i den relativt nya nationalparken i Abisko (etablerades år 1909). Hans studie ägde rum längs en stig från foten till toppen av fjället Nuolja som ligger vid starten på Kungsleden – Sveriges mest kända vandringsled. När han vandrade uppför och nerför bergssluttningen cirka 150 gånger under studiens tre år kunde han förmodligen inte föreställa sig hur viktigt hans studie skulle bli 100 år senare.

Nu planerar Keith Larson i samarbete med Abisko naturvetenskapliga station, Svenskt Fenologinätverk och Naturum Abisko att upprepa Fries originalstudie under en treårsperiod. Studien kommer att moderniseras med klimatstationer och fenologikameror som ställs upp på toppen av fjället och vid trädgränsen för att komplettera de långsiktiga klimatdata som samlats in vid forskningsstationen sedan 1913. Data kommer att göras fritt tillgängliga för forskare och allmänhet.

Allmänheten kan bidra till klimatforskningen

För att öka styrkan i projektet driver Keith Larson medborgarforskningsprojektet på samma forskningsstig. Allmänheten kommer i lättolkade och interaktiva experiment kunna hjälpa till med att dokumentera effekterna av 100 års klimatförändringar i Abisko. De ska samla in data på cirka 20 viktiga växtarter och ta fotografier för att dokumentera fenologiska förändringar.

– Det känns toppen! Målet med projektet är att nå ut till besökare i Abiskoregionen, involvera dem i ett klimatforskningsprojekt och genom detta kommunicera hur vi genomför klimatforskning, säger Keith Larson, ledare för projektet och forskare vid Umeå universitet.

Läs pressmeddelandet på Umeå universitets webbplats

Sidan uppdaterades: 5 maj 2017