Karta över Arktis

Utbytesprogram för forskare tidigt i karriären

För att uppmuntra ett cirkumpolärt forskningsperspektiv och för att främja kanadensiskt och svenskt forskningssamarbete i Arktis, erbjuder Polar Knowledge Canada och Polarforskningssekretariatet forskare tidigt i karriären möjlighet att delta i ett utbytesprogram mellan de två organisationernas arktiska forskningsstationer, CHARS och Abisko naturvetenskapliga station.

Ny myndighetschef

Från vänster: Jonas Björck, departementsråd på Utbildningsdepartementet, Katarina Gårdfeldt, Björn Dahlbäck och Karin Röding, statssekreterare på Utbildningsdepartementet. Foto: Ida Kinner

Katarina Gårdfeldt utsedd till ny direktör

Regeringen har utsett Katarina Gårdfeldt till ny direktör för Polarforskningssekretariatet. Katarina är docent i oorganisk miljökemi och är idag föreståndare för Göteborgs miljövetenskapliga centrum.