Supporting Arctic Science

Nu finns en summering av Arktisforskningsmötet Arctic Science Ministerial som hölls i Washington, DC, 28 september. Sverige var ett av 25 inbjudna länder till mötet och Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning, deltog i samtalen om forskning och klimatpåverkan i Arktis.

IASC 25 år

I augusti 1990 undertecknades stadgarna för International Arctic Science Committee (IASC). Ceremonin ägde rum i Resolute Bay, Kanada och Sverige representerades av Kungl. Vetenskapsakademien (KVA) genom sin ständige sekreterare Carl-Olof Jacobson. KVA blev också genom sin Polarforskningskommitté den svenska medlemsorganisationen. Det är således tjugofem år sedan, och detta jubileum har uppmärksammats med en vacker och innehållsrik jubileumsskrift, som presenterades vid Arctic Science Summit Week (ASSW) i Japan i april. IASC … Läs mer…