Nyfikna pingviner när den sydafrikanska isbrytaren S. A. Agulhas II lägger till vid iskanten under Antarktisexpeditionen 2016/17. Polarforskningssekretariatet tar hjälp av fartyget även detta år. Foto: Ola Eriksson

Antarktisstation rensas och utrustas för kommande fältsäsonger

Efter drygt två års planering ska Polarforskningssekretariatet frakta hem 60–70 ton materiel och fordon från tidigare expeditioner vid forskningsstationen Wasa i Antarktis. Den sju veckor långa logistikexpeditionen startar den 18 december.

Johannes Måsviken samlar bytesrester från ett övergivet bo av en snöuggla (Bubo scandiacus) på centrala Warming Land i norra Grönland.

Johannes Måsviken samlar bytesrester från ett övergivet bo av en snöuggla (Bubo scandiacus) på centrala Warming Land i norra Grönland. Foto: Fredrik Dalerum.

Fältarbete i Arktis om klimatets påverkan på växter och djur

Fredrik Dalerum, docent vid Zoologiska institutionen, Stockholms universitet, leder en forskargrupp som deltog på sommarens expedition med isbrytaren Oden till Ryderglaciären i nordvästra Grönland. I ett forskningsprojekt studerar de hur arktiska arter och ekosystem påverkas av klimatförändringar.

Mats P. Björkman på väg till Kanada

Färdigpackad för fältarbete och jordprovtagning. Den totala vikten på hemresan uppgick till 98 kilo inklusive jordprover. Foto: Mats P. Björkman

Utbytesprogram gav nya kontakter och forskningsidéer

Hösten 2019 spenderade Mats P. Björkman, forskare i ekosystemvetenskap vid Göteborgs universitet, två veckor vid den nya kanadensiska forskningsstationen Canadian High Arctic Research Station (CHARS). Forskningen skedde inom ett utbytesprogram mellan Sverige och Kanada.

Gruppbild forskare Access Abisko

Från vänster: Magnus Augner, Joan Nymand Larsen (SAGA), Ulf Molau (SAGA), Håkan Gudd, Sofi Jonsson (SU), Åsa Johannisson (SKH), Agneta Larsson (LTU), David Chapman (LTU), Marco Eimermann (UMU), Joost Van Duppen, Yongmei Gong (Vrije Universiteit Brussel), Syndonia (Donie) Bret-Harte (SAGA), Friederike Gehrmann (UMU), Samantha Saville (Cambridge University), Foto: Justiina Dahl.

Lyckad workshop blev startskottet för Access Abisko

Forskningsprogrammet Access Abisko är nu igång och temat för den första programomgången är globala förändringar och hållbarhet.