Polarforskare vandrar på Grönland

Projektet Arktiska öar arbetade i Hall Land på Grönland 2015. Foto: Åsa Lindgren

Polarforskare undersöker hur arktiska arter klarar klimatförändringar

Nästa vecka inleds en rysk-svensk forskningsexpedition till Wrangels ö och Tjaunbukten i ryska Arktis. Forskare från Stockholms universitet och Naturhistoriska riksmuseet ska undersöka vilka konsekvenser ett förändrat klimat kan få för djur- och växtliv i Arktis.