Ny myndighetschef

Från vänster: Jonas Björck, departementsråd på Utbildningsdepartementet, Katarina Gårdfeldt, Björn Dahlbäck och Karin Röding, statssekreterare på Utbildningsdepartementet. Foto: Ida Kinner

Katarina Gårdfeldt utsedd till ny direktör

Regeringen har utsett Katarina Gårdfeldt till ny direktör för Polarforskningssekretariatet. Katarina är docent i oorganisk miljökemi och är idag föreståndare för Göteborgs miljövetenskapliga centrum.

Polarforskare vandrar på Grönland

Projektet Arktiska öar arbetade i Hall Land på Grönland 2015. Foto: Åsa Lindgren

Polarforskare undersöker hur arktiska arter klarar klimatförändringar

Nästa vecka inleds en rysk-svensk forskningsexpedition till Wrangels ö och Tjaunbukten i ryska Arktis. Forskare från Stockholms universitet och Naturhistoriska riksmuseet ska undersöka vilka konsekvenser ett förändrat klimat kan få för djur- och växtliv i Arktis.