Ett isberg i Arktiska oceanen
Isberg, Petermann 2015. Foto: Ida Kinner

Polarforskningssekretariatets verksamhet i Stockholm omlokaliseras till Luleå

Regeringen har informerat om att Polarforskningssekretariatets verksamhet i Stockholm ska omlokaliseras till Luleå. Beslut om detta fattas på regeringssammanträdet den 31 augusti.

Enligt de besked som sekretariatet har fått ska flytten från Stockholm till Luleå vara avslutad senast den 30 juni 2019.

Ledningen för myndigheten startar nu omedelbart ett arbete för att omlokaliseringen ska kunna ske på ett sådant sätt att verksamheten även fortsättningsvis kan fungera effektivt både på kort och lång sikt.