Representera Sverige i International Arctic Science Committee (IASC)

Vetenskapsrådet är medlem i IASC och utser delegater för att representera Sverige i IASC Council och i de vetenskapliga grupperna (WGs). Nu behöver lediga platser fyllas i Atmosphere WG och Social & Human WG, med start under 2019.

Arbetsgrupperna stödjer IASC i arbetet med att uppmuntra och underlätta samarbeten inom arktisk forskning. Delegater till IASC WGs utses på en period om fyra år, med möjlighet till förlängning i ytterligare fyra. Delegaterna utses av Vetenskapsrådet och förväntas rapportera om sitt arbete till Vetenskapsrådet samt till det svenska polarforskarsamhället, till exempel via Polarforum. Deltagande förväntas på IASCs årliga möten (2019 års möte hålls i Arkhangelsk, Ryssland och mötet 2020 i Akureyri, Island). Resor och boende för deltagande på mötena bekostas av Vetenskapsrådet.

Mer information om grupperna och deras arbete finns på IASCs hemsida.

Det går bra att nominera såväl sig själv som andra. Nomineringen bör inkludera kort information om den nominerade, en motivering om hur hen skulle passa i rollen som vetenskaplig delegat, CV, kontaktinformation och gärna länk till ytterligare information.

IASC önskar en ökad representation i arbetsgrupperna av ursprungsfolk, och det noteras även att kvinnliga delegater är underrepresenterade.

Nomineringar och frågor om IASC eller rollen som delegat i IASC WGs skickas till Sara Moa på Vetenskapsrådet: sara.moa@vr.se. Skicka din nominering så snart som möjligt, dock senast 9 december 2018.

Sidan uppdaterades: 15 november 2018