Sök plats ombord på Polarstern för att delta i forskningsprojektet MOSAiC

Multidisciplinary drifting Observatory for the Study of Arctic Climate (MOSAiC) är ett internationellt forskningsprojekt som syftar till att samla in data från Arktiska oceanen under ett helt år genom att låta forskningsfartyget Polarstern driva med packisen. Resultaten kommer bidra till ökad förståelse för de regionala och globala konsekvenserna av de pågående klimat- och miljöförändringarna i Arktis. Mer information om projektet finns på MOSAiC:s hemsida.

Polarforskningssekretariatet kommer att stödja projektet operativt, vilket skapar möjligheter för svenska forskare att delta ombord på Polarstern under delar av dess drift i Arktiska oceanen oktober 2019–oktober 2020.

Projekt som beviljas stöd kommer att erbjudas plats ombord på Polarstern under en angiven tid. Stödet innefattar:

  • mat och logi ombord på Polarstern
  • tillgång till överenskommen forskningsutrustning
  • resa mellan MOSAiC-projektets utgångsort och Polarstern.

Andra nödvändiga kostnader står stödmottagaren för.

Vilken forskning kan erbjudas plats?

För att erbjudas plats måste ditt forskningsprojekt passa väl in MOSAiC:s vetenskapliga plan samt plan för genomförande Samtliga projekt måste därför godkännas av projektledningen för MOSAiC. Utlåtandet ska bifogas i ansökan till Polarforskningssekretariatet. Här finns information om hur du begär godkännande hos projektledningen för MOSAiC.

MOSAiC-projektet är indelat i sex perioder om ca 60 dygn var, med rotation av forskare mellan perioderna. Det är viktigt att du anger i din ansökan vilka perioder som är mest respektive minst lämpade för ditt projekt.

Utrymmet ombord på Polarstern är högst begränsat. Beviljade forskningsprojekt kommer bara kunna erbjudas någon enstaka plats ombord under en eller flera perioder. Utlysningen gäller totalt 4–6 platser under sammanlagt en period, det vill säga totalt ca 240-360 forskningsdygn. Platserna kommer att fördelas av sekretariatet utifrån de beviljade projektens behov och kan till exempel fördelas som en plats för ett projekt under fyra perioder eller som två platser för två projekt under en period etc.

Projektets datainhämtning under MOSAiC ska resultera i forskningspublikationer med ledande bidrag från forskare verksamma i Sverige. Sökanden måste därför kunna uppvisa att projektet har tillräcklig forskningsfinansiering för att garantera att det finns goda ekonomiska och vetenskapliga förutsättningar detta. Underlag för forskningsfinansiering kan kompletteras ansökan fram till 21 november 2018.

Vem kan söka?

Forskare verksam vid ett svenskt universitet, högskola eller forskningsinstitution, och som är projektledare och vetenskapligt ansvarig för föreslaget projekt kan ansöka. Forskaren ska ha svensk doktorsexamen eller motsvarande utländsk examen. Doktorsexamen ska vara avlagd och godkänd senast den 12 april.

Arbetsgivarförhållanden och anställningsvillkor

Den sökande ska vara anställd av det angivna forskningsprojektets värdinstitutionen, om inte annat överenskommits. Personen behöver inte vara anställd vid ansökningstillfället.

Tidplan

12 april – sista ansökningsdag
1 maj – sista inlämningsdag av utlåtande från MOSAiC-projektet
1 juni – preliminärt besked om antagning, beskedet kan villkoras med att kriteriet för forskningsfinansiering uppfylls
21 november – sista inlämningsdag för underlag om forskningsfinansiering
30 november – slutgiltigt beslut om antagning

Vad ska ansökan innehålla?

Mer information

Kontakt

E-post: office@polar.se

Sidan uppdaterades: 23 augusti 2018