Svensk expedition undersöker hur den antarktiska inlandsisen har förändrats

Den svenska forskningssäsongen i Antarktis inleds 15 december. Då återvänder forskare inom det internationella forskningsprojektet MAGIC-DML till Dronning Maud Land i Antarktis för att undersöka hur inlandsisens volym har förändrats.

Dronning Maud Land i Antarktis är till stor del täckt av den östantarktiska inlandsisen. Trots att forskare kunnat fastslå att inlandsisen har minskat, är Dronning Maud Land fortfarande ett av de minst undersökta områdena i Antarktis.

Under inlandsisen finns landskap med kullar, dalar, berg och slätter som liknar det landskap som finns på andra kontinenter. När istäcket krymper, exponeras gradvis landskapet och det första som sticker upp ur isen är topparna på de allra högsta bergen, så kallade nunataker. Tack vare nunatakerna kan forskarna få data som hjälper till att visa hur tjock inlandsisen var under den senaste istidens maximum för omkring 20 000 år sedan och hur mycket den har minskat i volym fram till idag.

– Att förstå hur isen sjunker ihop är väldigt viktigt för att förstå hur hela inlandsisen förändras i det långa loppet. Vi vet väldigt lite om det när det gäller just Dronning Maud Land, säger Arjen Stroeven, professor i naturgeografi vid Stockholms universitet och forskningsledare för MAGIC-DML.

Jorden utsätts hela tiden för kosmisk strålning, det vill säga extremt energirika partiklar från rymden. Isen fungerar som en sköld mot den kosmiska strålningen, men när istäcket krymper och nunatakerna exponeras, förändras den kemiska sammansättningen hos mineraler i berget. Särskilda ämnen, kosmogena isotoper, bildas i bland annat kvarts. Genom att mäta koncentrationen av kosmogena isotoper i flyttblock går det att ta reda på hur länge nunataken varit isfri och utsatts för kosmisk strålning. Därigenom går det att se hur mycket, och i vilken takt, den Antarktiska inlandsisens volym har förändrats.

Proverna från nunatakerna kommer, tillsammans med satellitbilder och topografiska modeller, att användas för att testa och förbättra modeller som bland annat visar hur den östantarktiska inlandsisen och havsnivån påverkas av klimatförändringar, både historiskt och i framtiden.

Om forskningsexpeditionen

Förra vintern arbetade MAGIC-DML i områden runt de svenska forskningsstationerna Wasa och Svea. Den här vintern kommer utgångspunkten för arbetet att vara den sydafrikanska forskningsstationen SANAE IV. Forskarna kommer att arbeta längs en transekt över Ahlmanryggen, Borgmassivet och Kirwanveggen, ett fjällområde i närheten av SANAE IV. Under expeditionen har forskarna stöd och experthjälp av Polarforskningssekretariatets logistikpersonal, som bland annat ansvarar för transporter, teknik, säkerhet och sjukvård.

Forskargruppen som kommer att arbeta i fält i Antarktis under expeditionen består av:

  • Derek Fabel, University of Glasgow, Storbritannien
  • Jennifer Newall, Stockholms universitet och Purdue University, USA
  • Jon Harbor, Purdue University, USA
  • Robin Blomdin, Stockholms universitet
  • Sarah Sams, Purdue University, USA

Expeditionen börjar 15 december 2017 och avslutas 10 februari 2018.

Kontakt

Jan-Ola Olofsson
Kommunikatör, Polarforskningssekretariatet
Telefon: 08-450 25 19
E-post: jan-ola.olofsson@polar.se

Sidan uppdaterades: 28 mars 2019