Utlysning: Access Abisko 2020–22

Globala förändringar och hållbarhet

Ansök om att delta i ett nytt tematiskt program vid Abisko naturvetenskapliga station. Nu gör vi en första utlysning inom ramen för programmet Access Abisko med temat Globala förändringar och hållbarhet.

Syftet med programmet är att ge forskare möjlighet till interaktion mellan projekt och över ämnesgränser på samma sätt som under en forskningsexpedition, men på plats i Abisko. Målet är att varje program ska författa en gemensam rapport, med synteser och gemensamma slutsatser.

Programmet har plats för upp till 6 projekt, med 3–7 deltagare vardera, under 2–3 år. Projekt med internationellt inslag och projekt som omfattar forskare tidigt i karriären kommer att prioriteras. Eftersom varje program löper under 2–3 fältsäsonger, kan det till exempel vara lämpligt som bas för doktorandarbeten.

Sista ansökningsdag är 1 februari 2019.

Läs mer om Access Abisko 2020–22 och hur du ansöker

Sidan uppdaterades: 15 november 2018