Utlysning avseende autonoma instrument för kontinuerlig mätning ombord på I/B Oden

Långsiktiga, autonoma mätningar är ett sätt att optimera nyttjandet av isbrytaren I/B Oden som plattform för polar forskning utan att forskare behöver delta i expedition. Långsiktiga mätserier är betydelsefulla för att kunna följa och förstå trender, nulägesbeskrivningar och förändringar i den polara miljön.

Syftet med kontinuerliga, autonoma mätningar är att skapa värdefulla, tillgängliga och öppna data för forskning, och att stärka och skapa långsiktighet i mätningarna.

Polarforskningssekretariatet erbjuder nu forskare verksamma vid ett svenskt universitet möjlighet att placera autonoma instrument ombord på forskningsisbrytaren Oden inför de planerade expeditionerna sommaren 2020 för att samla in långsiktiga mätserier av data. Med autonom utrustning menas instrument som kräver support max 5 h/vecka av Polarforskningssekretariatets tekniker.

Förutsättningar för autonoma instrument

Sökande lämnar in förslag på mätinstrument som är lämpliga att placera ombord och som kan fungera autonomt med begränsad tillsyn och skötsel av Polarforskningssekretariatets tekniker. Tidigare autonoma insamlingar som gjorts ombord på Oden är bland annat meteorologiska data, spårgaser, kvicksilver och akustiska data.

Data som redan samlas in på Oden av Polarforskningssekretariatet, och som kan vara till stöd för autonoma mätningar, är bland annat:

  • Meteorologiska variabler: lufttemperatur, luftfuktighet, vindriktning/hastighet, lufttryck, molnhöjd/täckningsgrad, sikt, nederbörd, PAR (Photosynthetic Active Radiation)
  • Oceanografiska variabler: havsvattentemperatur, konduktivitet, salthalt, vattendjup
  • Skeppsdata: position, hastighet, kurs

Se även teknisk beskrivning av isbrytaren Oden – Icebreaker Oden technical description

Efter sommaren 2020 görs en utvärdering av metod och resultat, och då finns möjlighet till förlängning under kommande expeditioner.

Expeditionsrutt och mätområde sommaren 2020

Sommaren 2020 planeras följande expeditioner under vilka instrumenten kan samla in data:

MOSAiC Supply – MOSAiC (Multidisciplinary drifting Observatory for the Study of Arctic Climate) är en stor internationell satsning där den tyska isbrytaren och forskningsfartyget Polarstern ska under ett drygt år driva infrusen i isen. Under juni/juli 2020 kommer Oden att genomföra två supply-resor från Tromsö med bunker, material, besättning och forskare upp till den position där Polarstern befinner sig.

SAS – Synoptic Arctic Survey är en internationell satsning där Oden är ett av åtta forskningsfartyg som ska operera cirkumpolärt i Arktis. Målsättningen med SAS är att få en gedigen momentan och spatial bild över tillståndet i Arktis. Oden är tänkt att fokusera på det område som har den mest krävande isen, nordost om Grönland. SAS planeras att genomföras under 6–8 veckor under augusti och september 2020.

Ansökan

Ansökningsformuläret hittar du här

Fyll i formuläret på länken ovan och skicka det med e-post till office@polar. Vänligen använd registreringsnummer 2019-191 i ämnesraden.

Ansök senast 1 mars 2020.

En intervju gällande det tekniska behovet på Oden kommer att göras för varje ansökan. Projekt som bedöms ha vetenskapligt värde och är genomförbara ombord på Oden kommer att gå vidare till operationell planering. Därefter beslutas om placering av instrument ombord och avtal kommer att skrivas.

Kontakt

Åsa Lindgren, Enhetschef fartygsbaserat forskningsstöd
Mobil: 070-785 56 01
E-post: asa.lindgren@polar.se

Sidan uppdaterades: 14 november 2019