Utlysning för expeditionen Synoptic Arctic Survey (SAS)

Synoptic Arctic Survey (SAS) är ett internationellt initiativ som syftar till att samla empiriska data på flera platser i Arktiska havet samtidigt. 

Utlysningen är nu stängd.

För mer information, besök projektets webbplats på: https://synopticarcticsurvey.w.uib.no/

Polarforskningssekretariatet stöder SAS-initiativet och kommer att organisera en expedition med isbrytaren I/B Oden till en region nordöst om Grönland, se det vita fältet på bilden nedan. Expeditionen kommer att ske under en del av perioden augusti – september 2020.

karta sas utlysning

Polarforskningssekretariatet bjuder nu in svenska forskare att ansöka om deltagande i expeditionen. Den forskning som ansökningarna baseras på bör överensstämma med syftet för den internationella SAS-expeditionen.

Workshop för godkända projekt

För alla godkända projekt välkomnar Polarforskningssekretariatet deltagarna till en workshop den 20 november 2019, boka gärna in datumet i din kalender. Workshopen kommer att hållas i samband med Polarforum som äger rum den 19 november. Båda workshoparna hålls i Umeå. Workshopen fokuserar på att förfina forskningsplaneringen och diskutera logistiska lösningar för att optimera stödet för den definierade forskningsplanen.

Hur du ansöker

Utlysningen är stängd.

Forskare som är anslutna till ett svenskt universitet eller högskola kan ansöka. Maila ditt förslag, ditt CV och din publikationslista till office@polar.se med registreringsnummer 2019-148 i ämnesraden. Använd ansökningsformuläret nedan:

Förslagen utvärderas enligt följande kriterier:

  • Genomförbarhet ombord på I/B Oden
  • Bidrag till det internationella SAS-initiativet
  • Forskningsledarens vetenskapliga kompetens
  • Erfarenhet av omfattande fältarbete och övervakning av fältarbeten

Sista ansökningsdag är 1 oktober 2019. Sökande meddelas så snart som möjligt om deras projekt kan inkluderas i expeditionen eller inte, dock senast 17 oktober 2019.

Kontakt

Vid frågor, kontakta:

Åsa Lindgren
Enhetschef, fartygsbaserat forskningsstöd
asa.lindgren@polar.se

Sidan uppdaterades: 17 oktober 2019