Utökad samverkan med Umeå universitet

Polarforskningssekretariatet och Umeå universitet utökar sin samverkan. Gemensamt ska man arbeta för ökad förståelse för betydelsen av arktisk forskning och särskilt kring klimatförändringarna i de arktiska områdena, enligt en överenskommelse som träffats.

Med den utökade samverkan avser parterna att planera och genomföra initiativ som på nationell basis gynnar förutsättningarna för svensk arktisk forskning i ett internationellt perspektiv.