Solnedgång över havet
Petermann 2015. Foto: Ida Kinner

Välkommen till Polarforum 2017

Möjligheter för svensk polarforskning

Forskning i och om polarområdena har blivit allt viktigare för att förstå effekter och anpassa samhället till ett förändrat klimat. Förra året bestämde regeringen att flera långsiktiga forskningsprogram skulle inrättas för att möta samhällsutmaningar, bland annat ett för klimatforskning. Hur kan svensk polarforskning ta del av forskningsprogrammen och andra initiativ? Behöver svensk polarforskning några särskilda initiativ för att svara mot samhällsutmaningarna?

Framtidens polarforskare

Vilka förutsättningar behövs för att utveckla framtidens polarforskning och framtidens forskningsledare? Under årets polarforum kommer Association of Polar Early Career Scientist (APECS) att finnas på plats för att diskutera, inspirera och samla idéer. APECS är en organisation som jobbar för att främja tvärvetenskapliga och internationella forskningssamarbeten samt utveckla förutsättningarna för forskare tidigt i karriären.

Berätta om ditt forskningsinitiativ

Har du ett aktuellt initiativ eller projekt som fler forskare behöver veta mer om? Under Polarforum får du möjlighet att med en kort presentation berätta om ditt initiativ. Under det efterföljande minglet kommer det finnas möjlighet att ta samtalen vidare. Antalet presentationer är begränsat – anmäl din presentation idag.

När? Tisdag 21 november 2017, 10.00–16.30
Var? Hasselbacken, Djurgården, Stockholm

Anmälan senast 7 november

Delar av Polarforum kommer att hållas på engelska. Ett mer detaljerat program kommer senare.