Välkommen till Polarforum 2017

Möjligheter för svensk polarforskning

Forskning i och om polarområdena har blivit allt viktigare för att förstå effekter och anpassa samhället till ett förändrat klimat. Förra året bestämde regeringen att flera långsiktiga forskningsprogram skulle inrättas för att möta samhällsutmaningar, bland annat ett för klimatforskning. Hur kan svensk polarforskning ta del av forskningsprogrammen och andra initiativ? Behöver svensk polarforskning några särskilda initiativ för att svara mot samhällsutmaningarna?

Program och presentationer

10.05 Polarforskning i Sverige
Karin Röding, Statssekreterare, Utbildningsdepartementet

10.20 Polarforskningssekretariatet – nu och i framtiden (pdf 814 kB, öppnas i nytt fönster)
Björn Dahlbäck, Föreståndare, Polarforskningssekretariatet

10.45 Klimatprogrammet och forskning mot hållbarhetsmålen (pdf 700 kB, öppnas i nytt fönster)
Markku Rummukainen, Huvudsekreterare, Formas

11.15 Framtiden för svensk polarforskning – forskningsfrågor, tvärvetenskap och hållbarhetsfokus (pdf 612 kB, öppnas i nytt fönster)
Céline Heuzé, Association of Polar Early Career Scientist (APECS)

11.30 Polarforskning och Vetenskapsrådet (pdf 621 kB, öppnas i nytt fönster)
Sara Moa, Vetenskapsrådet

11.45 Hur står sig svensk polarforskning nationellt och internationellt? (pdf 1,3 MB, öppnas i nytt fönster)
Ulf Jonsell, Polarforskningssekretariatet

13.15 Hur kan svensk forskning bidra och dra nytta av forskningskoordineringen internationellt i:

14.00 Diskussion kring resultaten av dagens lunchenkät

14.30 Kortpresentationer

Kontakt

Ulf Jonsell
Forskningssekreterare
Telefon: 08-450 25 13
Mobil: 070-228 64 49
E-post: ulf.jonsell@polar.se

Sidan uppdaterades: 27 november 2017