Workshop för framtida svensk Antarktisforskning

23 maj 2019
Hörsalen Geovetarcentrum, Göteborg
Kl 13.00−16.00

Antarktis genomgår stora förändringar som ger konsekvenser för klimat, havsnivå, biodiversitet och globala ekosystem. Under de senaste fem åren har det internationella vetenskapssamhället gått samman för att öka kunskapen om de processer som påverkar globala förändringar, naturliga variationer och vilken roll människan spelar på jorden och i klimatsystem. Som ett led i detta anordnar Polarforskningssekretariatet en Planning workshop for future Swedish Antarctic and Southern Ocean research activities and excellence.

Workshopen ska granska

  • vetenskapsprioriteringar inom Antarktisforskning i Sverige
  • behov av logistik- och datahanteringsstöd
  • intresse för − och engagemang i − internationellt samarbete och vetenskapliga initiativ.

Vi välkomnar forskare från alla discipliner, både fältgående och icke fältgående.

Resultat från workshopen kommer delvis att användas för rapportering av svenska forskningsprioriteringar till det rådgivande mötet i Antarktisfördraget.

Som förberedelse för workshopen önskar vi att deltagarna bekantar sig med:

Bidra genom att svara på vår enkät

Deltagare och de som inte kan delta, men som vill bidra, kan fylla i enkäten nedan:

Swedish Antarctic and Southern Ocean research activities and excellence

Anmälan

Anmäl dig här senast 14 maj 2019.

Kontakt

För mer information, vänligen kontakta:

Justiina Dahl
E-post: justiina.dahl@polar.se

Sidan uppdaterades: 8 maj 2019