Workshop om arktisk forskning ska bidra till FN:s mål för hållbar utveckling

De nordiska länderna är ledande forskningsnationer inom arktisk forskning. 30–31 maj kommer 60 utvalda forskare att delta i workshopen Way Forward: Knowledge Gaps in Nordic Arctic Research.

Under två dagar kommer forskarna att identifiera kunskapsbrister och forskningsutmaningar inom arktisk forskning med potential att utvecklas till världsledande forskning.

Resultaten från workshopen kommer i linje med FN: s globala mål för hållbar utveckling, att bidra till hållbar utveckling för människor bosatta i Arktis och ge en stärkt förståelse för globala konsekvenser av ett föränderligt Arktis. Resultaten kommer också att bidra till Arctic Science Ministerial som hålls i Berlin i oktober 2018.

Workshopen arrangeras av Polarforskningssekretariatet med stöd av Utbildningsdepartementet, Utrikesdepartementet, NordForsk och Hanaholmen.

Sidan uppdaterades: 30 maj 2018