Workshop om arktisk forskning ska bidra till FN:s mål för hållbar utveckling

De nordiska länderna är ledande forskningsnationer inom arktisk forskning. I maj kommer en utvald grupp forskare att delta i workshopen Way Forward: Knowledge Gaps in Nordic Arctic Research.

Workshopen kommer inledas av Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning och sedan kommer forskarna under två dagar att identifiera kunskapsbrister och forskningsutmaningar inom arktisk forskning med potential att utvecklas till världsledande forskning.

Resultaten från workshopen kommer i linje med FN: s globala mål för hållbar utveckling, att bidra till hållbar utveckling för människor bosatta i Arktis och ge en stärkt förståelse för globala konsekvenser av ett föränderligt Arktis. Resultaten kommer också att bidra till Arctic Science Ministerial som hålls i Berlin i oktober 2018.

Workshopen arrangeras av Polarforskningssekretariatet med stöd av Utbildningsdepartementet, NordForsk och Hanaholmen.