Frågor och svar om omlokaliseringen av Stockholmskontoret

Den 31 augusti 2017 beslutade regeringen att Polarforskningssekretariatets verksamhet i Stockholm ska omlokaliseras till Luleå där myndigheten ska ha sitt säte. Flytten från Stockholm till Luleå ska vara avslutad senast 30 juni 2019.

Vad gör Polarforskningssekretariatet?

Polarforskningssekretariatet är en statlig myndighet med uppgift att samordna och främja svensk polarforskning. Sekretariatet bedriver inte någon egen forskning, utan myndighetens huvudsakliga uppgift är att organisera och stödja forskningsexpeditioner till polarområdena och ansvara för forskningsinfrastruktur för polarforskning. Sekretariatet medverkar också till att skapa förutsättningar för polarforskning som utförs utan fältarbete.

Vilken del av verksamheten kommer att flytta till Luleå?

Polarforskningssekretariatets verksamhet i Stockholm ska omlokaliseras till Luleå. Verksamheten vid Abisko naturvetenskapliga station berörs inte av omlokaliseringen.

Hur många tjänster rör det sig om?

Vid tidpunkten för beslutet var ca 15 tjänster stationerade i Stockholm.

Vilka funktioner rör det sig om?

Det handlar framförallt om enheten för verksamhetsstyrning, kommunikationsenheten, ledning och även delar av enheten för marin forskning och innovationer.

När startar verksamheten i Luleå?

Vi har påbörjat flytten och bygger successivt upp verksamheten i Luleå. Redan nu har vi tillfälliga lokaler hos Institutionen för hälsovetenskap vid Luleå tekniska universitet. Hittills har vi rekryterat fyra medarbetare till Luleå och fler är på gång.

Var i Luleå kommer kontoret att ligga?

Luleå tekniska universitet har erbjudit fina och ändamålsenliga lokaler med bästa tänkbara läge. Lokalerna ska renoveras och iordningsställas för att kunna tas i anspråk i maj/juni 2019. Vi kommer att sitta i ett öppet kontorslandskap.

Hur många medarbetare kommer att flytta med till Luleå?

En formell förfrågan till medarbetarna om att följa med till Luleå har inte gjorts, men i dagsläget går det att utgå från att mycket få överväger möjligheten att flytta. Tidigare omlokaliseringar av statliga myndigheter har visat att det är väldigt få anställda som väljer att flytta med.

Hur påverkar omlokaliseringen verksamheten?

Det är en stor sak att flytta en myndighet. Erfarenheter från tidigare omlokaliseringar av statlig verksamhet visar att verksamhet påverkas negativt under en övergångsperiod, som i vissa fall kan uppgå till tre–fyra år. Myndigheten kommer att göra allt den kan för att skapa så bra förutsättningar som möjligt för att ha en fungerande verksamhet och en bra arbetsmiljö för medarbetarna.

Kommer verksamheten vid Abisko naturvetenskapliga station att påverkas?

Stationen kommer på samma sätt som idag att ta emot svenska och internationella forskare.  Vill man besöka stationen sommaren 2019 bör ansökan göras senast 31 mars.

Delrapportering av regeringsuppdraget

1 juni 2018 lämnade Polarforskningssekretariatet in en delrapport om regeringsuppdraget att omlokalisera verksamheten i Stockholm till Luleå. I den beskrivs de verksamhetsmässiga, ekonomiska och personella konsekvenserna av uppdraget och vilka åtgärder som vidtagits.

Läs delrapporten av regeringsuppdraget (pdf 1,8 MB, öppnas i nytt fönster)

Sidan uppdaterades: 23 november 2018