Frågor och svar om omlokaliseringen av Stockholmskontoret

Den 31 augusti beslutade regeringen att Polarforskningssekretariatets verksamhet i Stockholm ska omlokaliseras till Luleå där myndigheten ska ha sitt säte. Enligt det besked som sekretariatet har fått ska flytten från Stockholm till Luleå vara avslutad senast 30 juni 2019.

Vad gör Polarforskningssekretariatet?

Polarforskningssekretariatet är en statlig myndighet med uppgift att samordna och främja svensk polarforskning. Sekretariatet bedriver inte någon egen forskning, utan myndighetens huvudsakliga uppgift är att organisera och stödja forskningsexpeditioner till polarområdena och ansvara för forskningsinfrastruktur för polarforskning. Sekretariatet medverkar också till att skapa förutsättningar för polarforskning som utförs utan fältarbete.

Vilken del av verksamheten kommer att flytta till Luleå?

Polarforskningssekretariatets verksamhet i Stockholm ska omlokaliseras till Luleå. Verksamheten vid Abisko naturvetenskapliga station berörs inte av omlokaliseringen.

Hur många tjänster rör det sig om?

Idag är ca 15 tjänster stationerade i Stockholm.

Vilka funktioner rör det sig om?

Det handlar framförallt om enheten för verksamhetsstyrning, kommunikationsenheten, ledning och även delar av enheten för marin forskning och innovationer.

Kommer verksamheten vid Abisko naturvetenskapliga station att påverkas?

Stationen kommer på samma sätt som idag att ta emot svenska och internationella forskare.  Vill man besöka stationen sommaren 2018 bör ansökan göras senast 31 mars.

Hur många medarbetare kommer att flytta med till Luleå?

Det är för tidigt att svara på, men längre fram i processen kommer vi att veta hur många medarbetare som är intresserade av att flytta med myndigheten. Tidigare omlokaliseringar av statliga myndigheter har visat att det är väldigt få anställda som väljer att flytta med.

När kommer ni att börja rekrytera nya medarbetare till Luleå?

Det är för tidigt att svara på. Det beror på vilka medarbetare som följer med och hur den nya organisationen kommer att se ut. Alla lediga tjänster kommer att utlysas på vår webbplats.

Er förra myndighetschef slutade vid årsskiftet, har det med omlokaliseringen av myndigheten att göra?

Nej, vår tidigare föreståndare Björn Dahlbäcks förordnande gick ut den 31 december 2017 och redan 2016 tackade han nej till ett förlängt förordnande. Regeringen utlyste tjänsten som myndighetschef våren 2017 och utsåg under hösten Katarina Gårdfeldt till ny direktör för Polarforskningssekretariatet. Katarina är docent i oorganisk miljökemi och var tidigare föreståndare för Göteborgs miljövetenskapliga centrum – Chalmers och Göteborgs universitets gemensamma organisation för att främja forskning, utbildning och samverkan inom hållbar utveckling.

Hon har tidigare deltagit som forskare i flera forskningsexpeditioner i både Arktis och Antarktis, till exempel var hon forskningsledare under Arctic Ocean 2016.

Katarina Gårdfeldt började som direktör på Polarforskningssekretariatet 1 januari 2018.

Kommer omlokaliseringen att påverka verksamheten?

Det är en stor sak att flytta en myndighet. Erfarenheter från tidigare omlokaliseringar av statlig verksamhet visar att verksamhet påverkas negativt under en övergångsperiod, som i vissa fall kan uppgå till tre–fyra år.

Vi kommer att göra vårt yttersta för att även under övergångsperioden ha en fungerande verksamhet. Initialt har fokus varit på arbetsrättsliga frågor och därför har bland annat kontakter med Arbetsgivarverket, Trygghetsstiftelsen, fackliga organisationer och skyddsombud etablerats. En riskanalys med åtgärdsplan har påbörjats för att bland annat säkerställa kompetensförsörjning och kompetensöverföring.

Myndigheten kommer att göra allt den kan för att skapa så bra förutsättningar som möjligt för ha en fungerande verksamhet och ha en bra arbetsmiljö för medarbetarna. Samtidigt kan omlokaliseringen ge möjligheter att effektivisera och förbättra verksamheten på längre sikt.

Sidan uppdaterades: 11 januari 2018