Insynsråd

Regeringen har utsett ett insynsråd som ska utöva insyn i verksamheten och ge myndighetschefen råd. Följande personer är ledamöter i Polarforskningssekretariatets insynsråd under 2019:

  • Stefan Claesson, professor, Naturhistoriska riksmuseet
  • Lena Gustafsson, professor och rektor, Umeå universitet
  • Anna Jöborn, avdelningschef, Havs- och vattenmyndigheten
  • Lennart Nordh, tidigare forskningschef, Rymdstyrelsen
  • Peter Sköld, professor, Umeå universitet
  • Mark Marissink, biträdande avdelningschef, Naturvårdsverket
  • Nina Wormbs, universitetslektor, Kungliga Tekniska Högskolan

Polarforskningssekretariatets direktör är ordförande i insynsrådet och håller rådet informerat om verksamheten.

Sidan uppdaterades: 11 april 2019