Insynsråd

Regeringen har utsett ett insynsråd som ska utöva insyn i verksamheten och ge myndighetschefen råd. Följande personer är ledamöter i Polarforskningssekretariatets insynsråd under 2020:

• Lena Gustafsson, professor och rektor, Umeå universitet
• Anna Jöborn, avdelningschef, Havs- och vattenmyndigheten
• Mark Marissink, biträdande avdelningschef, Naturvårdsverket
• Dag Avango, professor, Luleå tekniska universitet
• Göran Boberg, fjärranalysansvarig, Rymdstyrelsen
• Ann Fust, f.d. rådsdirektör, Vetenskapsrådet

Polarforskningssekretariatets direktör är ordförande i insynsrådet och håller rådet informerat om verksamheten.

Sidan uppdaterades: 8 januari 2020