Insynsråd

Regeringen har utsett ett insynsråd som ska utöva insyn i verksamheten och ge myndighetschefen råd. Följande personer har utsetts till ledamöter i Polarforskningssekretariatets insynsråd:

  • Stefan Claesson, professor, Naturhistoriska riksmuseet.
  • Lena Gustafsson, professor och tidigare rektor, Umeå universitet.
  • Anna Jöborn, chef för Kunskapsavdelningen, Havs- och vattenmyndigheten.
  • Lennart Nordh, tidigare forskningschef, Rymdstyrelsen.
  • Peter Sköld, professor, Arktiskt centrum vid Umeå universitet (Arcum).
  • Eva Thörnelöf, enhetschef, Naturvårdsverket.
  • Nina Wormbs, chef för Avdelningen för filosofi och teknikhistoria vid KTH.

Polarforskningssekretariatets direktör är ordförande i insynsrådet och håller rådet informerat om verksamheten.

Sidan uppdaterades: 24 januari 2018