Jobba hos oss

Som medarbetare på Polarforskningssekretariatet är du med och skapar förutsättningar för svensk forskning i Arktis och Antarktis. Vi strävar efter mångfald, där medarbetarnas bakgrund och erfarenheter, kunskaper och personligheter berikar verksamheten. På myndigheten finns bred kompetens inom såväl forskning och teknik, som miljö och ekonomi.

Läs om förmåner och villkor som gäller om du är anställd på Polarforskningssekretariatet

Tillsatta jobb

Polarforskningssekretariatet har den 20 juni 2018 beslutat att anställa Justiina Dahl som forskningssekreterare (beslut P64-2018, dnr 2018-38).

Polarforskningssekretariatet har den 11 juni 2018 beslutat att anställa Anna-Karin Brännmark som controller (dnr 2018-33 beslut nr 2018-59).

Överklaga beslut om anställning

Den som vill överklaga beslutet om anställning ska skriva till Polarforskningssekretariatet, Box 50003, 104 05 Stockholm. Tala om i brevet vilket beslut du överklagar, till exempel genom att ange diarienumret. Tala också om vilken ändring i beslutet du vill ha och skälen för detta.

Polarforskningssekretariatet måste ha fått ditt överklagande inom tre veckor från den dag då information om detta beslut lämnades på Polarforskningssekretariatets anslagstavla, annars kan överklagandet inte prövas. Polarforskningssekretariatet sänder överklagandet vidare till Statens överklagandenämnd för prövning.

Om något är oklart kan du vända dig till Polarforskningssekretariatet.

Lediga jobb


Sidan uppdaterades: 20 juni 2018