Jobba hos oss

Som medarbetare på Polarforskningssekretariatet är du med och skapar förutsättningar för svensk forskning i Arktis och Antarktis. Vi strävar efter mångfald, där medarbetarnas bakgrund och erfarenheter, kunskaper och personligheter berikar verksamheten. På myndigheten finns bred kompetens inom såväl forskning och teknik, som miljö och ekonomi.

Läs om förmåner och villkor som gäller om du är anställd på Polarforskningssekretariatet
Artikel med Pär Ljusberg där han berättar om sitt jobb som teknikspecialist

Tillsatta jobb

Polarforskningssekretariatet har den 8 april 2020 beslutat att anställa Alex Lüdge som tekniker till enheten för fartygsbaserat forskningsstöd (dnr 2020-2, beslut P42-2020).

Överklaga beslut om anställning

Den som vill överklaga beslutet om anställning ska skriva till Polarforskningssekretariatet, c/o Luleå tekniska universitet, 971 87 Luleå. Tala om i brevet vilket beslut du överklagar, till exempel genom att ange diarienumret. Tala också om vilken ändring i beslutet du vill ha och skälen för detta.

Polarforskningssekretariatet måste ha fått ditt överklagande inom tre veckor från den dag då information om detta beslut lämnades på Polarforskningssekretariatets anslagstavla, annars kan överklagandet inte prövas. Polarforskningssekretariatet sänder överklagandet vidare till Statens överklagandenämnd för prövning.

Om något är oklart kan du vända dig till Polarforskningssekretariatet.

Lediga jobb

Nedan kan du anmäla dig för uppdateringar om nya tjänster. Du kan även registrera din profil i vår jobbdatabas.

Sidan uppdaterades: 21 april 2020