Publikationer

Följande broschyrer och böcker går att beställa från Polarforskningssekretariatet. Trycksakerna är kostnadsfria om inget annat anges, men porto tillkommer vid större beställningar.

Skicka din beställning till office@polar.se. Glöm inte att ange din postadress!

Broschyrer

Broschyren Antarktis är unikt

Antarktis är unikt

Den svenska lagen om Antarktis medför bland annat att alla svenskar som vistas eller bedriver verksamhet där behöver tillstånd. Broschyren innehåller en introduktion till kontinenten och ger tips om vad man ska tänka på inför en resa dit.

Antarktis är unikt (pdf 4 MB, öppnas i nytt fönster)

Broschyr om lag om Antarktis

Lag (2006:924) om Antarktis

Skyddet av Antarktis miljö och dess tillhörande ekosystem ges en avgörande vikt vid planering och genomförande av all verksamhet i Antarktis. Denna princip är grunden till Lag (2006:924) om Antarktis.

Lag (2006:924) om Antarktis

Broschyr om Polarforskningssekretariatet

Polarforskningssekretariatet

Presentation av Polarforskningssekretariatet och myndighetens verksamhet.

Polarforskningssekretariatet (pdf 1,4 MB, öppnas i nytt fönster)

Broschyr om Abisko naturvetenskapliga station

Abisko naturvetenskapliga station

Presentation av Polarforskningssekretariatets forskningsstation i Abisko.

Abisko naturvetenskapliga station (pdf 2,7 MB, öppnas i nytt fönster)

Broschyr om isbrytaren Oden

Isbrytaren Oden – en unik forskningsplattform

Presentation av isbrytaren Oden.

Isbrytaren Oden – en unik forskningsplattform (pdf 1,4 MB, öppnas i nytt fönster)

Broschyr om Wasa och Svea

Wasa och Svea – forskningsstationer i Antarktis

Presentation av Polarforskningssekretariatets forskningsstationer Wasa och Svea.

Wasa och Svea – forskningsstationer i Antarktis (pdf 1 MB, öppnas i nytt fönster)

Böcker

High Latitudes omslag

High Latitudes – A History of Swedish Polar Travels and Research 1758–1980

High Latitudes är professor Gösta Liljequists uppskattade verk om svensk polarforskning. Ambitiöst och insiktsfullt skriver han om praktiskt taget allt som har hänt inom svensk polarforskning under 200 år – personer, utrustning, geografi, kronologiska fakta och om politiska och ekonomiska förhållanden som påverkat forskningen. Utgiven 1993. ISBN 91-970769-4-5.

Pris: 150:- (exklusive moms & frakt)

Läs pdf-versionen av High Latitudes i det Digitala Vetenskapliga Arkivet (DiVA)

Field Course Handbook

Field Course Handbook, 2004

Polarforskningssekretariatets fältkurshandbok, Field Course Handbook, är skriven och framtagen av personal på Polarforskningssekretariatet i samråd med experter. Utgiven 2004. ISBN 91-975183-2-8.

Field Course Handbook 2004 (pdf 2,3 MB, öppnas i nytt fönster)

Appendix kartor (pdf 4 MB, öppnas i nytt fönster)

Field Course Handbook, 2020

Polarforskningssekretariatets fältkurshandbok, Field Course Handbook, är skriven och framtagen av personal på Polarforskningssekretariatet i samråd med experter. Utgiven 2020. ISBN för tryckt upplaga, 978-91-519-5130-0, ISBN för digital version, 978-91-519-5131-7.

Field Course Handbook 2020 (pdf, 16,65 MB, öppnas i nytt fönster)

Årsböcker

Polarforskningssekretariatets årsbok gavs ut 1996–2012. Årsboken innehåller information om sekretariatets verksamhet, årsredovisning samt rapporter från årets forskningsprojekt och expeditioner.

All information om forskningsexpeditionerna finns numer i Polarforskningsportalen.

Sidan uppdaterades: 9 juli 2020