Scientific Advisory Group

Polarforskningssekretariatet har inrättat en vetenskapligt rådgivande grupp, Scientific Advisory Group (SAG). Gruppen har till uppgift att ge strategiska råd till myndigheten om forskning och forskningspolitik. De förväntas särskilt bidra med internationella perspektiv och erfarenheter.

Den rådgivande gruppen består av:

  • Prof. em. Bengt Söderström, Lunds universitet, ordförande
  • Dr. Susan Barr, seniorrådgivare, Riksantikvaren, Norge, och president för International Arctic Science Committee (IASC)
  • Prof. Jane E. Francis, Director, British Antarctic Survey
  • Prof. Konrad Steffen, Director, Swiss Federal Institute for Forest, Snow and Landscape Research (WSL)
  • Prof. Kerstin Johannesson, Göteborgs universitet, utsedd av Vetenskapsrådet 9 februari 2016
  • Dr. Ulf Jonsell, Polarforskningssekretariatet, sekreterare

Sidan uppdaterades: 16 oktober 2017