Vetenskapliga rådgivande grupper

Polarforskningssekretariatet har inrättat två olika vetenskapliga rådgivande grupper.

Scientific Advisory Group (SAG)

SAG har till uppgift att ge strategiska råd till myndigheten om forskning och forskningspolitik. Gruppen förväntas särskilt bidra med internationella perspektiv och erfarenheter.

SAG består av:

 • Bengt Söderström, Lunds universitet, ordförande
 • Susan Barr, seniorrådgivare, Riksantikvaren, Norge, och president för International Arctic Science Committee (IASC)
 • Jane E. Francis, Director, British Antarctic Survey
 • Konrad Steffen, Director, Swiss Federal Institute for Forest, Snow and Landscape Research (WSL)
 • Kerstin Johannesson, Göteborgs universitet, utsedd av Vetenskapsrådet 9 februari 2016

Scientific Advisory Group for Abisko Scientific Research Station (SAGA)

SAGA har till uppgift att ge ett vetenskapligt perspektiv på ambitionen för Abisko naturvetenskapliga station. Till exempel hur forskningsstationen kan upprätthålla, utveckla och locka avancerad forskning och ge förslag på forskningsområden som bör ges prioriterat stöd.

SAGA består av:

 • Ulf Molau, Institutionen för biologi och miljövetenskap, Göteborgs universitet, ordförande
 • Jan Karlsson, Climate Impacts Research Centre (CIRC), Umeå universitet
 • Syndonia (Donie) Bret-Harte, Toolik Field Station, Institute of Arctic Biology, University of Alaska Fairbanks, USA
 • Inge Thaulow, Utrikesdepartementet, Grönlands regering, Grönlands representation i Köpenhamn, Danmark
 • Greg Henry, Department of Geography, University of British Columbia, Kanada
 • Joan Nymand Larsen, Stefansson Arctic Institute, Akureyri, Island
 • Håkan Grudd, Polarforskningssekretariatet, sekreterare

Sidan uppdaterades: 6 november 2018