Om polarforskning

Vad är polarforskning?

Polarforskning är den forskning som utförs i eller handlar om polarområdena Arktis och Antarktis, men även de sub-polara områdena och den svenska fjällvärlden är av stort intresse för forskare. Det betyder att i princip varje vetenskaplig disciplin ryms inom polarforskningen – från naturvetenskap till samhällsvetenskap.

Varför forskar man i polarområdena?

I polarområdena är människans direkta påverkan minimal och naturen är ofta väldigt ren. Men många giftutsläpp som görs på resten av jorden hamnar ändå i polartrakterna och klimatförändringarna i till exempel Arktis är större än på andra platser. Detta beror på jordens luft- och vattenströmmar och olika återkopplingar i det globala systemet. Därför kan man ta prover i polarområdena och göra vetenskapliga bedömningar som kan gälla för andra delar av jorden också. Forskarna kan till exempel borra upp iskärnor eller ta berggrundsprover. Analyserna av proverna kan tala om hur klimatet har förändrats under jordens utveckling. Med hjälp av den kunskapen kan man försöka förutsäga jordens kommande klimatutveckling.

Vem berörs av polarforskning?

Polarforskning handlar ofta om globala miljö- och klimatfrågor och berör därför alla på jorden.

Sidan uppdaterades: 19 februari 2019