ArcOP 2022

På uppdrag av European Consortium for Ocean and Research Drilling, ECORD, ska Polarforskningssekretariatet koordinera en komplex, internationell forskningsexpedition där målet är att ta upp sedimentkärnor på cirka 900 meter som kan berätta hur klimatet förändrats de senaste 50 miljoner åren.

Forskningsexpeditionen Arctic Ocean Paleoceanography, ArcOP, som ska äga rum i augusti till september 2022, är en uppföljning på den lyckade expeditionen ACEX som genomfördes 2004 och koordinerades av Polarforskningssekretariatet. Många svenska polarforskare deltog och expeditionen blev starten på en ny era inom arktisk klimatforskning.

Med ArcOP tas nästa steg i att försöka rekonstruera historiska klimatförändringar i Arktis. De sedimentkärnor som kommer att hämtas upp blir viktiga pusselbitar när forskarna ska förstå känsligheten hos jordens klimatsystem med avseende på olika parametrar, till exempel koldioxid. Därmed kommer man att med bättre tillförlitlighet kunna förutsäga framtida klimatförändringar, på såväl regional som global nivå. Den internationella forskargruppen, där svenska forskare ingår, leds av professorerna Rüdiger Stein vid University of Bremen i Tyskland och Kristen St. John vid James Madison University i USA.

Under expeditionen kommer marina sedimentkärnor tas upp från två platser på södra Lomonosovryggen i Norra ishavet. Det görs med hjälp av ett vetenskapligt borrfartyg samtidigt som två isbrytare håller undan isflak i området, en av dessa är den svenska isbrytaren Oden.

Tidplan

Forskningsexpeditionen genomförs under drygt sju veckor augusti till september 2022.

Plats för forskning

Norra ishavet, södra Lomonosovryggen.

Co-chief Scientists

  • Professor Ruediger Stein vid University of Bremen, Tyskland
  • Professor Kristen St. John vid James Madison University, USA

Samarbeten

Polarforskningssekretariatet koordinerar forskningsepxeditionen på uppdrag av European Consortium for Ocean and Research Drilling, ECORD. Forskningsexpeditionen genomförs inom International Ocean Discovery Program, IODP, som är en del av ECORD. IODP är ett internationellt marint forskningsprogram som stöttas av 23 länder. Polarforskningssekretariatet samarbetar med Arctic Marine Solutions i genomförandet och med Sjöfartsverket för nyttjandet av isbrytaren Oden.

Sidan uppdaterades: 17 februari 2021