CHAQ 2020

CHAQ 2020 är en argentinsk-svensk forskningsexpedition som ska studera de historiska lämningarna av den första svenska Antarktisexpeditionen 1901–1903.

CHAQ 2020 har till syfte att:

 • Samla in data för forskningsprojektet CHAQ – att skapa kulturarv på Antarktis
 • Bidra till bevarandet av den första svenska Antarktisexpeditionens lämningar
 • Tillgängliggöra lämningarna genom virtuell verklighet och 3D-presentationer
 • Göra en dokumentärfilm om CHAQ 2020 och klimatförändringarnas konsekvenser på Antarktiska halvön
 • Bidra med material för en utställning om expeditionen på den Argentinska forskningsstationen Esperanza.

Samarbeten, deltagare och finansiering

 • Forskningsexpeditionen är ett samarbete mellan Argentina och Sverige och leds av Dr Pablo Fontana, enhetschef för humaniora och samhällsvetenskaplig forskning vid Argentine Antarctic Institute.
 • Professor Dag Avango, Luleå tekniska universitet/Kungliga tekniska högskolan är PI for CHAQ 2020 och leder det svenska teamet.
 • Kati Lindström, forskare i historia vid Kungliga tekniska högskolan är ansvarig för dokumentärfilmning samt etnografiskt arbete. Hon finansieras av Vetenskapsrådet.
 • Gunnar Almevik, professor vid Institutionen för kulturvård på Göteborgs universitet, är ansvarig för byggnadskonserveringsfrågor och relaterad dokumentation. Han åker på uppdrag av Riksantikvarieämbetet.
 • Jonathan Westin, forskningskoordinator och docent i kulturvård vid Centrum för digital humaniora (CDH), Göteborgs universitet. Jonathan Westin är ansvarig för drönarbaserad fotogrammetri, laserscanning och VR-dokumentation och åker på uppdrag av Riksantikvarieämbetet.
 • Lize-Marie van der Watt, forskare i historia vid Kungliga tekniska högskolan leder forskningsprojektet Att skapa kulturarv i Antarktis som har utvecklat det teoretiska ramverk som expeditionen bygger på. Hon följer inte med på expeditionen men är inblandad i dess organisation och är finansierad av Vetenskapsrådet.

När pågår expeditionen?

Expeditionen startar 26 december 2019 och avslutas i februari 2020.

Var genomförs expeditionen?

Expeditionen genomförs i västra Antarktis på Antarktiska halvön. Forskning kommer bedrivas i området kring huset på ön Snow Hill som ligger nära den argentinska forskningsstationen Marambio och i området kring forskningsstationen Esperanza, samt på Pauletön.

Polarforskningssekretariatets roll

Polarforskningssekretariatet stöttar bland annat med:

 • Fältutrustning såsom sovsäckar, VHF-radio, kompasser, GPS, solpaneler, satellittelefoner och en väderstation
 • Läkarundersökning inför expeditionen
 • En fältkurs med en genomgång av den tekniska utrustningen samt utbildning kring att bo och arbeta i fält i Antarktis
 • Vissa kläder för fältarbete.

”Polarforskningssekretariatet har genom sina internationella avtal om forskningssamarbete, kunnat hjälpa oss att få tillgång till den ovärderliga logistik och expertis som Argentina tillhandahåller för expeditionen. Dessutom bistår Polarforskningssekretariatet med utrustning samt råd och säkerhetsträning, baserat på organisationens mångåriga arbete i polartrakterna.” – Dag Avango

Följ expeditionen

Läs mer

Sidan uppdaterades: 8 maj 2020