DML 2019/20

Polarforskningssekretariatets forskningsstation Wasa i Dronning Maud Land i Antarktis byggdes under 1988/89 års Antarktisexpedition. Huvudbyggnaden i trä står på 1,5 m höga stolpar för att undvika ansamling av drivsnö. Som förråd används 20-fots containrar. Dessa rymmer idag mycket uttjänt materiel som nu ska fraktas ut från Antarktis. Totalt ska 60–70 ton materiel, fordon och avfall transporteras bort med hjälp av sex containrar under expeditionen DML 2019/20.

Forskning

Vid expeditionen ska mätningar genomföras på Wasas byggnadskonstruktion, för att studera hur träbyggnaden påverkats sedan den uppfördes för 30 år sedan. Wasa befinner sig i en ”testmiljö” som tänjer på de yttre förutsättningarna och som kan visa hur väl svensk träbyggnadsteknik fungerar i extremt klimat.

Byggforskaren Dag Haugum, verksam vid Linköpings universitet och Luleå tekniska universitet, är forskningsledare. Han ska undersöka byggnadens kondition med avseende på fukt (jämförelse med tidigare mätningar), täthet, organisk påväxt, inträngning av drevsnö, frostsprängning, mekanisk långtidspåverkan av vindlaster och energianvändning. Denna data kan bidra till en bredare och robustare erfarenhetsgrund samt optimera byggande inför framtida klimat.

Partners: Energimyndigheten, Polarforskningssekretariatet, Nåiden bygg AB, NCC AB, Finnish Meteorological Institute, Luleå tekniska universitet och Linköpings universitet.

Expeditionsledare

Ola Eriksson, teknisk samordnare vid Polarforskningssekretariatet.

När pågår expeditionen?

Expeditionen startar 18 december 2019 och avslutas 30 januari 2020.

Polarforskningssekretariatets roll

DML 2019/20 planeras och genomförs av Polarforskningssekretariatet med myndighetens egna anslag. Sekretariatet stöttar byggforskaren Dag Haugum med logistik för att ta sig till och från Antarktis, samt ombesörjer att drygt 35 kilo mätutrustning för byggforskning fraktas till Wasa.

Samarbeten

Polarforskningssekretariatet samarbetar med Alfred Wegener Institute (AWI), Finnish Meteorological Institute (FMI) och South African National Antarctic Programme (SANAP) för logistiken.

Antarktisstation rensas och utrustas för kommande fältsäsonger

Efter drygt två års planering ska Polarforskningssekretariatet frakta hem 60–70 ton materiel och fordon från tidigare expeditioner vid forskningsstationen Wasa i Antarktis. Den sju veckor långa logistikexpeditionen startar den 18 december.

Sidan uppdaterades: 10 januari 2020