MOSAiC 2019/20

Multidisciplinary drifting Observatory for the Study of Arctic Climate (MOSAiC) är ett internationellt forskningsprojekt som syftar till att samla in data från Arktiska oceanen under ett helt år genom att låta forskningsfartyget Polarstern driva med packisen.

Resultaten kommer bidra till ökad förståelse för de regionala och globala konsekvenserna av de pågående klimat- och miljöförändringarna i Arktis. Projektet startar 20 september 2019. Totalt kommer 600 forskare från 17 länder att delta i expeditionen.

Polarforskningssekretariatet stödjer fem forskningsprojekt inom MOSAiC. De lärosäten som är representerade är Göteborgs universitet, Stockholms universitet, Sveriges lantbruksuniversitet och Uppsala universitet.

Deltagande projekt som stöds av Polarforskningssekretariatet

Årstidsis – en ny källa till ozonnedbrytande bromerade ämnen i polarnatten
Forskningsledare: Katarina Abrahamsson, professor vid Göteborgs universitet

Vad värmer det djupa Arktiska ishavet?
Forskningsledare: Céline Heuzé, biträdande universitetslektor vid Göteborgs universitet

Säsongsväxlingar av metaboliska funktioner i sympagiska och pelagiska mikrobiom i Centrala Norra ishavet, med tonvikt på kol- och kvävecykeln
Forskningsledare: Pauline Snoeijs-Leijonmalm, professor i marinekologi, Stockholms universitet

Att avslöja världens minst kända fiskbestånd: mesopelagisk fisk, deras beroende av havsis och deras roll i näringsväven i Centrala Norra Ishavet
Forskningsledare: Pauline Snoeijs-Leijonmalm, professor i marinekologi, Stockholms universitet

Drivande processer och faktorer bakom antropogena förändringar i koldioxid och havsförsurning i det nya Arktis
Forskningsledare: Adam Ulfsbo, forskare vid Göteborgs universitet

Sidan uppdaterades: 13 oktober 2020