Synoptic Arctic Survey 2020-2022

Under augusti-september 2021 planerar Polarforskningssekretariatet att genomföra expeditionen Synoptic Arctic Survey (SAS) i Arktiska oceanen med den svenska isbrytaren Oden. Det är en del av en internationell expedition där Oden är ett av ett tiotal forskningsfartyg som kartlägger den Arktiska oceanen under 2020, 2021 och 2022.

Forskarnas samordnade fältinsatser görs för att studera det arktiska ekosystemets status och förändring. Tillsammans kommer mätningarna att leda till en bättre förståelse för hur variationer i Arktiska oceanen är sammankopplade, hur kol- och ekosystemet reagerar på klimatförändringar, och hur kemiska och biologiska störningar i en region kan spridas till en annan. När vetenskapliga studier genomförs över flera arktiska regioner samtidigt, kan forskarna få en förståelse för systemens grundläggande strukturer och funktioner.

Syfte

Den övergripande frågeställningen för SAS är ”Vad är det nuvarande tillståndet och vilka pågående förändringar sker i det marina Arktiska systemet?”.

SAS är organiserat kring tre större forskningsområden:

  • fysiska drivkrafter av betydelse för ekosystemet och kolcykeln.
  • ekosystemets respons
  • kolcykeln och havsförsurning

Mer information om internationella Synoptic Arctic Survey, och den vetenskapliga planen, finns här: https://synopticarcticsurvey.w.uib.no/.

Expeditionens betydelse

Arktis är den del av vår planet som just nu påverkas mest av den globala uppvärmningen, vilket gör det till en viktig region att kartlägga. Förändringar i Arktis kommer att påverka människor, djur och växter i området, men det påverkar också hela vår planet. Den Arktisk oceanen är den ocean som är minst studerad samtidigt som den är av stor betydelse för jordens klimat.

SAS kommer att möjliggöra såväl teoretiska som kvantifierade prognoser genom att forskarna modellerar fysiska, biologiska och kemiska data. Detta kommer att utgöra ett viktigt underlag i framtida klimatmodeller och en ökad förståelse för idag relativt okända processer i ett Arktis som står under ständig förändring. Den data som samlas in under SAS kommer att ge en unik referenspunkt som gör att forskarna kan spåra klimatförändringar och dess effekter i Arktis under kommande år, decennier och århundraden. Såväl framtida generationer av polarforskare som beslutsfattare kommer att dra nytta av en sådan referenspunkt.

Tidsplan

Expeditionen med Oden genomförs preliminärt sex veckor mellan slutet av juli 2021 till början av september 2021.

Expeditionsrutt

Kartan visar det planerade undersökningsområdet för Odens del av expeditionen Synoptic Arctic Survey med åtta etapper (leg 1-8).

det planerade undersökningsområdet för Odens del av expeditionen Synoptic Arctic Survey som består av åtta etapper

Forskningsdeltagare

Det svenska SAS-programmet består av 16 olika forskningsprojekt (work packages) där alla projekt bidrar till olika delar av det internationella SAS-programmet. Totalt kommer 39 forskare vara ombord på Oden, dessutom deltar ett flertal landbaserade forskare i projektet. Maria Samuelsson, maria.samuelsson@polar.se, kommer att vara Polarforskningssekretariatets expeditionsledare ombord.

Lediga tjänster

Professor Pauline Snoeijs Leijonmalm söker tre forskare i marin mikrobiologi till expeditionen. Forskarna kommer att arbeta i projektet Mikrobiell metabolism (MIME): hur påverkar sötvatten från land och från havsis marin mikrobiell diversitet, produktivitet och omsättning av näring i Arktiska Oceanen? Ansökan senast 22 januari 2021. Läs mer om tjänsterna på Stockholms universitets hemsida.

Chief Scientist

Pauline Snoeijs Leijonmalm, professor i marinekologi vid Stockholms universitet.
pauline.snoeijs-leijonmalm@su.se, tel: 08-16 42 46.

 

Sidan uppdaterades: 13 januari 2021