Forskningsstationer

Abisko naturvetenskapliga station och forskningsstationerna Wasa och Svea i Antarktis, är en del av Polarforskningssekretariatets fasta infrastruktur för forskning.

Abisko naturvetenskapliga station

Abisko naturvetenskapliga station är en modern forskningsstation med många olika naturtyper i omgivningarna, vilket är en fördel ur forskningssynpunkt. Stationen är lättillgänglig, trots att den ligger cirka 200 km norr om Polcirkeln, tack vare närheten till landsväg, järnväg och flygplats. Forskningsstationen tar varje år emot cirka 500 besökare från hela världen. Förutom forskning bedrivs också en omfattande undervisning och det arrangeras flera konferenser och vetenskapliga möten varje år.

Läs mer om Abisko naturvetenskapliga station

Wasa och Svea

Polarforskningssekretariatet driver två forskningsstationer i Dronning Maud Land i Antarktis: Wasa och Svea. Placeringen av både Wasa och Svea lämpar sig för forskning inom många discipliner som exempel vis glaciologi, geodesi, miljö, medicin, epidemiologi, mikrobiell ekologi och atmosfärforskning.

Wasa

Forskningsstationen Wasa används enbart under de antarktiska sommarsäsongerna och ligger på nunataken Basen i Vestfjella i Dronning Maud Land. Wasa byggdes under 1988/89 års Antarktisexpedition och invigdes 17 januari 1989.

Stationen är konstruerad för att vara mycket energisnål, med sol- och vindenergi som huvudsaklig energiförsörjning. Till forskarnas förfogande finns en arbetsmodul och en observationsmodul, och i båda finns kontorsarbetsplatser och vilomöjligheter. Varje säsong anpassas forskningsstationen och stödet till de aktuella forskningsprojekten. På Wasa finns också funktionella arbetsplatser för analyser och enklare verkstadsarbete såsom service, reparation eller anpassning av instrument.

Huvudbyggnaden är 17,5×7,6 m, byggd i trä och står på 1,5 m höga stolpar för att undvika ansamling av drivsnö. Stationshuset består av fyra sovrum, sällskapsrum och ett stort kök. Dessutom finns bastu, dusch och tvättstuga. Stationen har plats för 12–16 personer.

I nära anslutning till huvudbyggnaden ligger generatorhuset, en byggnad på 7,5×6 m, som förutom generatorer rymmer snösmältningsanläggning och verkstad. Som förråd används 20-fots containrar.

Svea

Stationen Svea ligger i bergmassivet Heimefrontfjella i Scharffenbergbotnen, cirka 400 kilometer från kusten. Svea byggdes under 1987/88 års Antarktisexpedition och stod klar 16 januari 1988. Svea var den första svenska forskningsstationen i Antarktis sedan Snow Hill Station 1901 och Maudheim 1949.

Svea fungerar som en satellitstation till Wasa och är en utmärkt bas för mindre forskargrupper som arbetar tillfälligt i området. Stationen är byggd av två sammanfogade glasfibermoduler. Den är ca 12 m², har fyra bäddar och ett pentry.

Stationen är i dag hemvist för två fasta övervakningsprojekt; kontinuerlig geodetisk mätning med GPS-teknik som drivs av KTH i Stockholm samt en seismograf som registrerar rörelser i jordskorpan och drivs av tyska Alfred Wegener-institutet.

Forskningsstationen Svea i Antarktis
Forskningsstationen Svea under säsongen 2003/04. Foto: Clas Hättestrand

Transport och samarbeten

För transport till fältarbetsplatserna har Polarforskningssekretariatet utvecklat ett system med terrängbilar, bandvagnar, slädar och bostadsmoduler. Vid närmare och mindre komplicerade fältarbeten används skotrar.

Wasa, och de övriga forskningsstationerna i Dronning Maud Land, nås genom flygsamarbetet inom DROMLAN, Dronning Maud Land Air Network.

Den finska forskningsstationen Aboa utgör tillsammans med Wasa Nordenskiöldbasen med sammanlagd plats för cirka 30 personer. Sverige och Finland har ett väletablerat gott samarbete och stationerna
kan därför gemensamt erbjuda ett flexibelt stöd åt forskningsprojekt av olika karaktär.

Sidan uppdaterades: 10 mars 2021