Isbrytaren Oden

Isbrytaren Oden är en av världens mest kraftfulla isbrytare. Redan under konstruktionen förbereddes isbrytaren även för forskning i polarområdena. Oden har kontinuerligt anpassats ytterligare för forskningsuppgifter och är idag en av de främs­ta plattformarna för forskning i polarhaven.

Polarforskningssekretariatet och Sjöfartsverket har i samverkan sedan 1991 regelbundet genomfört forsknings­expeditioner med Oden i polarområdena. Den 7 september 1991 nådde isbrytaren Nordpolen, som första icke-atomdrivna fartyg, och sedan dess har Oden varit vid Nordpolen vid yt­terligare åtta tillfällen. Under fem säsonger har isbrytaren även arbetat i Antarktis, inom ramen för ett svensk-amerikanskt forskningssamarbete.

Den stora flexibiliteten med forskningscontainrar, laborato­rier och vinschar gör att forskare inom många olika discipliner kan utnyttja fartyget utifrån sina behov. Fartyget har med stor framgång använts för såväl maringeologi och oceanografi som ekologisk forskning och atmosfärforskning i Arktis och Antarktis.

Effektiv isbrytning

Oden har en mycket god framkomlighet i svår is tack vare den speciella designen med den breda fören, skrovets form, iskniv, propellrar i dysor och extra stora roder. Vattenspolning vid fören minskar fartygets friktion mot isen, och ett system för att kränga fartyget i sidled underlättar framkomligheten ytterligare.

Huvudmaskineriet består av fyra motorer i ett dieselmekaniskt system med en effekt på 24 500 hästkrafter. De två propellrarna, inbyggda i dysor, har en diameter på 4,5 meter, dimensionerade för att klara isbelastningen i polarhaven.

Illustration som visar var olika typer av utrustning finns ombord på isbrytaren Oden
Illustration: Bror Rudi Creative

Forskningsplattformen Oden

Den vetenskapliga utrustningen på isbrytaren är mycket flexibel och laboratoriehuset, laboratorier i containrar, frysförvaring och förvaringscontainrar anpassas inför varje forskningsexpedition. Forskningscontainrarna har anslutningar för vatten, avlopp, tryckluft och el.

Laboratoriehuset på fördäck är utformat för att kunna användas för olika forskningsändamål och inredningen anpassas efter specifika behov. I den fasta utrustningen finns bland annat dragskåp, renluftsanläggning, kyl och frys (även -80 °C), gasledningar och havsvattenintag. Ett flerstråligt ekolod (multibeam) möjliggör 3D-kartering av havsbotten.

Under forskningsexpeditioner insamlas kontinuerligt navigations- och meteorologiska data som lagras på fartygets dataservrar och är tillgängliga för forskarna under och efter expeditionen.

Samarbete

Polarforskningssekretariatet och Sjöfartsverket har genom ett framgångsrikt samarbete utvecklat isbrytaren Oden till en av de främsta plattformarna i världen för forskning i polarområdena. Ett samarbetsavtal säkerställer att Oden kommer att vara ett ledande forskningsfartyg många år framöver.

Polarforskningssekretariatet företräder isbrytaren Oden i vetenskaplig verksamhet i nationella och internationella sammanhang.

Sidan uppdaterades: 24 september 2020