Konstnärsprogram

Polarforskningssekretariatet har sedan år 1988 erbjudit konstnärer att delta i forskningsexpeditioner till polartrakterna.

Allt sedan människan började resa till polartrakterna har konstnärer varit med som deltagare i expeditioner, i begynnelsen för att arbeta med illustration och dokumentation så att det på hemmaplan kunde redovisas vad expeditionen hade upplevt.

Polarforskningssekretariatet fortsätter denna tradition genom att bereda plats för konstnärer på svenska forskningsexpeditioner, liksom flera andra nationer gör. Begreppet konstnär tolkas vidare än bildkonstnär och under åren som sekretariatet har erbjudit konstnärsplatser har dessa fyllts av personer som verkat inom de flesta av konstens domäner.

Korsbefruktning

Korsbefruktning är ett viktigt ord inom Polarforskningssekretariatets konstnärsprogram; det är det som sker när forskare och konstnärer åker tillsammans på expedition, där de möts och samtalar, på helt andra villkor än i sina hemmiljöer. Olika erfarenheter och kulturer ställs mot varandra. Kanske har korsbefruktningen betydelse för de vetenskapliga och konstnärliga projekten som pågår under expeditionen, kanske inte. Men vi vet att den påverkar alla som deltar i den.

Ibland kan inte projekt förverkligas som det var tänkt, ibland ger arbetet en annan utdelning än vad som var väntat, eller exakt det man ville uppnå och ofta inträffar något under expeditionen som leder in på nya spår, nära eller långt ifrån den ursprungliga planen.

Urvalskriterium

Det som eftersöks vid antagningen till programmet är en spridning mellan konstarterna. Att ha en klar idé om vad man vill åstadkomma med sitt projekt är viktigt när man reser till polartrakterna – det gäller både forskare och konstnärer. Att ha en uppfattning om hur man når ut till en publik med sina erfarenheter är också av betydelse. För forskarna gäller det att publicera resultat i artiklar och fylla sin undervisning med något angeläget och intressant. För konstnärerna handlar det egentligen om samma sak, men uttrycksmedlen är annorlunda. Redovisningen av erfarenheter kanske sker i form av en utställning, en film, en konsert, en bok eller en totalupplevelse av annat slag.

Följ oss gärna i sociala medier för att hålla koll på expeditionsplaner och eventuella utlysningar av konstnärsplatser.

Vill du veta mer? Läs frågor och svar om konstnärsprogrammet.

Konstnärer som har deltagit

Här finns en lista över alla konstnärer som har deltagit i Polarforskningssekretariatets forskningsexpeditioner:

Deltagare i konstnärsprogrammet

Film om konstnärsprogrammet

Intervjuer med Bertil Jansson, Svenerik Jakobsson, Efva Lilja, Majgull Axelsson, Beate Sydhoff och Hans Dyhlén. Klippet är hämtat från Polarforskningssekretariatets jubileumsfilm från 2009: Till jordens utkanter – 25 år med svensk polarforskning.

Sidan uppdaterades: 25 maj 2020