Frågor och svar om konstnärsprogrammet

Här hittar du svar på vanliga frågor om Polarforskningssekretariatets konstnärsprogram.

Hur anmäler jag mig till konstnärsprogrammet?

När vi har möjlighet att erbjuda en konstnärsplats på en expedition gör vi en utlysning. Beroende på expeditionens upplägg och tidsram gör vi utlysningen på något av följande sätt:

  • En öppen utlysning.
  • En utlysning där Polarforskningssekretariatet väljer vilken kategori av konstnär som söks till en viss expedition.
  • En inbjudan till ett urval av konstnärer som får möjlighet att söka stipendiet.
  • En enskild konstnär tillfrågas efter samråd med en jury.

Hur bedöms ansökningarna?

I samband med utlysningen utser Polarforskningssekretariatet en jury som bedömer de inkomna ansökningarna. Juryn består av en före detta konstnärsstipendiat och minst två sakkunniga som är verksamma inom konstvärlden. Juryns utlåtande är starkt vägledande för sekretariatet som fattar det formella beslutet om konstnärens deltagande.

Vilken typ av expeditioner går det att delta i som konstnär?

Konstnärer får främst delta i isbrytarexpeditioner eftersom det finns mer plats och är enklare att erbjuda samma arbetsvillkor som för forskarna.

Hur ofta utlyser ni platser till konstnärsprogrammet?

Det är tyvärr svårt att säga exakt, men så fort vi har en passande expedition med isbrytaren Oden på gång, så försöker vi se till att det blir en plats tillgänglig för en konstnär eller lärare ombord. Forskningen är alltid prioriterad, så det är inte alltid det är möjligt.

När går det att söka till konstnärsprogrammet nästa gång?

Det enklaste sättet att få reda på när vi gör en utlysning nästa gång är att följa oss i sociala medier.

Sidan uppdaterades: 10 juni 2019