Lärarprogram

Polarforskningssekretariatet har sedan år 2000 erbjudit lärare att delta i forskningsexpeditioner till polartrakterna.

Lärare har en viktig roll i arbetet med att intressera barn och ungdomar för polartrakternas betydelse för vår livsmiljö. Att på ett levande sätt, ofta direkt från fältarbetet, föra in forskningen i klassrummet är ett utmärkt sätt att stimulera elevernas intresse för polarområdena och forskning.

Högstadie- och gymnasielärare

Polarforskningssekretariatets lärarstipendium utlyses inför större expeditioner och, i mån av plats, vid mindre expeditioner. Stipendiet är till för högstadie- och gymnasielärare som gör betydelsefulla insatser för att främja naturvetenskap i skolan och som själva har ett intresse och engagemang för forskning i polarområdena.

Polarforskningssekretariatets lärarprogram inleddes under år 2000 och bestod i en resa till Sydpolen under säsongen 2001/02 och deltagande i det astrofysiska projektet AMANDA. Hittills har 15 svenska högstadie- och gymnasielärare deltagit i polarforskningsexpeditioner och genom samarbete med internationella organisationer har lärare från Chile, Tyskland och USA deltagit i svenska expeditioner och fältarbeten.

Urvalskriterium

Ett viktigt urvalskriterium är hur läraren kommer att tillämpa vistelsen i sin undervisning och sprida information vidare till kollegor och allmänhet. Därtill kommer att den som söker stipendiet ska vara intresserad av polarforskning samt vara beredd att resa och arbeta under de extrema förhållanden som forskning i polarområden innebär. Beroende på vilket forskningsprojekt som läraren ska delta i kan dessutom särskilda kriterier efterfrågas, till exempel vana vid att arbeta i laboratoriemiljö eller att hantera djur.

Lärare som deltagit i expeditioner

Mats Pettersson, lärare på Angeredsgymnasiet i Göteborg, arbetade på Sydpolen tillsammans med en amerikansk lärarkollega inom SWEDARP 2001/02.

Under Antarktissäsongen 2003/04 deltog Paula Starbäck från Prins Wilhelmgymnasiet i Flen, i ett biologiskt forskningsprogram på den svenska forskningsstationen Wasa.

På den internationella Arktisexpeditionen ACEX sommaren 2004 deltog Erik Zetterberg, NT-gymnasiet i Järfälla, ombord på isbrytaren Oden tillsammans med en amerikansk lärarkollega.

På Beringia 2005, den största svenska polarexpeditionen någonsin, deltog tre svenska lärare i olika etapper av expeditionen: Greger Flyckt, Fröknegårdsskolan i Kristianstad och Gunnar Kihlberg, Haraldsbogymnasiet i Falun. Ruben Fritzon, Vibackeskolan, Alnö, arbetade ombord på amerikanska isbrytaren USCGC Healy tillsammans med en amerikansk kollega.

Första gången isbrytaren Oden gick till Antarktis, inom SWEDARP 2006/07 fanns Ingela Hagström från Uddevalla gymnasieskola med ombord som deltagare i ett marinkemiskt forskningsprojekt från Göteborgs universitet. Två amerikanska och en chilensk lärare deltog också.

Sommaren 2007 arbetade Carin Sjöö, från Fyrisskolan i Uppsala, tillsammans med svenska och danska forskare ombord på isbrytaren Oden under expeditionen LOMROG i Norra ishavet.

Under sommaren 2008 följde läraren Robert Johansson, från Skuru skola i Nacka, med ombord på det tyska forskningsfartyget Polarstern. Under perioden 4 juli–10 augusti befann sig Polarstern i Grönlandshavet och Framsundet, där forskningsprojekt inom oceanografi, marinkemi och ekologi genomfördes.

Läraren Niklas Wästeby (Bertilsson), Thorildsplans gymnasium i Stockholm, arbetade inom forskningsprogrammet Arktiska Sverige under perioden 29 juli–15 augusti 2008. Niklas var medarbetare i ett miljöarkeologiskt forskningsprojekt vid Luspasjaure i Vindelfjällen.

Under SWEDARP 2008/09 Oden Southern Ocean fanns Marja Andersson, pedagog och verksamhetsledare för Naturvetenskap och teknik för alla, med ombord på Oden.

Matti Karlström, Björkhagens skola i Johanneshov, deltog i LOMROG II och arbetade tillsammans med maringeologerna ombord på isbrytaren Oden.

När Oden lämnade den amerikanska Antarktisstationen McMurdo inom samarbetet Oden Southern Ocean 2009/10, fanns Thomas Aidehag med. Thomas är lärare vid Danderyds gymnasium och arbetade inom ett partikelfysikprojekt.

Caroline Gennser, S:ta Ragnhildgymnasiet i Södertälje, deltog i Oden Southern Ocean 2010/11 och arbetade bland annat tillsammans med forskarna om epidemiska sjukdomar hos sälar.

Anna-Carin Bäckebo, högstadielärare i matematik, kemi och fysik på Maserskolan i Borlänge, deltog i expeditionen SWERUS-C3 och arbetade tillsammans med forskarna i ett marinkemiskt forskningsprojekt.

Under forskningsexpeditionen Petermann 2015, arbetade läraren Christina Fröjd från Bruksgymnasiet i Gimo ombord på isbrytaren Oden. Hon deltog både i ett oceanografiskt forskningsprojekt på Oden och i det landbaserade forskningsprojektet Arktiska öar.

Amerikanska lärare som har deltagit i svenska expeditioner

Film om lärarprogrammet

Intervju med Niklas Wästeby. Klippet är hämtat från Polarforskningssekretariatets jubileumsfilm från 2009: Till jordens utkanter – 25 år med svensk polarforskning.

Sidan uppdaterades: 16 mars 2020