Frågor och svar om lärarprogrammet

Här hittar du svar på vanliga frågor om Polarforskningssekretariatets lärarprogram.

Hur anmäler jag mig till lärarprogrammet?

När vi har möjlighet att erbjuda en lärarplats på en expedition gör vi en utlysning.

Hur bedöms ansökningarna?

I samband med utlysningen utser Polarforskningssekretariatet en jury som bedömer de inkomna ansökningarna. Juryn består av minst två sakkunniga och den forskare som kommer att vara lärarens handledare. Juryns utlåtande är starkt vägledande för sekretariatet som fattar det formella beslutet om lärarens deltagande.

Vilken typ av expeditioner går det att delta i som lärare?

Lärare får främst delta i isbrytarexpeditioner eftersom det finns mer plats och är enklare att erbjuda samma arbetsvillkor som för forskarna.

Hur ofta utlyser ni platser till lärarprogrammet?

Det är tyvärr svårt att säga exakt, men så fort vi har en passande expedition med isbrytaren Oden på gång, så försöker vi se till att det blir en plats tillgänglig för en konstnär eller lärare ombord. Forskningen är alltid prioriterad, så det är inte alltid det är möjligt.

När går det att söka till lärarprogrammet nästa gång?

Det enklaste sättet att få reda på när vi gör en utlysning nästa gång är att prenumerera på nyhetsbrevet Polarnytt eller följa oss i sociala medier.

Sidan uppdaterades: 5 april 2018