Polarforum

Polarforum är en mötesplats för alla forskare med verksamhet om och i polarområdena, fjällen samt andra nordliga områden. Syftet är att genom arbetsgrupper och nätverkande ge tvärvetenskapliga kontaktytor mellan forskare, Polarforskningssekretariatet och andra aktörer. Myndighetsföreträdare och allmänhet är välkomna att delta. Konferensen ges i huvudsak på svenska.

Datum, tid: 24 november 2020, kl. 9.00–14.30

Värd: Luleå tekniska universitet

Plats: Online (länk skickas till de som anmält sig)

Moderator: Katarina Gårdfeldt, direktör Polarforskningssekretariatet

Anmäl dig här!

Preliminärt program

9.00
Polarforskningssekretariatets direktör Katarina Gårdfeldt hälsar välkommen

9.05
Birgitta Bergvall-Kåreborn, rektor Luleå tekniska universitet

9.15
Polar Science Centre
Dag Avango, professor vid Luleå tekniska universitet

9.20
Information från Vetenskapsrådet med Ulf Jonsell

9.30
Information från Polarforskningssekretariatet
Magnus Augner, forskningsstöd Antarktis

9.40
Session 1:  Från Norra ishavet till Södra oceanen – Expeditioner 2019/20

CHAQ 2020: klimatet, geopolitiken och arvet efter den första svenska expeditionen till Antarktis
Dag Avango, professor vid Luleå tekniska universitet (15 min)

MOSAiC 2019/2020
Katarina Abrahamsson, professor vid Göteborgs universitet (15 min)

Dronning Maud Land 2019/20.Träbyggnadsteknik i kallt klimat
Dag Haugum, doktorand vid Luleå tekniska universitet samt universitetsadjunkt vid Linköpings universitet (15 min)

Q&A: frågestund (10 min)

10.40–10.45
Paus

10.45
Session 2:  Att leva i kallt klimat

Mätning av snöparametrar och mekaniska egenskaper
Johan Casselgren, biträdande professor vid Luleå tekniska universitet (15 min)

Understanding the Cold-climate Urban Heat Island
Agneta Larsson, universitetslektor och David Chapman, biträdande universitetslektor, bägge vid Luleå tekniska universitet, (15 min)

Q&A: frågestund (10 min)

11.30–13.00
Lunch

13.00
Session 3:  Från polerna till rymden

Cryosphere and Mars Analog Research in Antarctica
Javier Martin-Torres, professor vid University of Aberdeen samt gästprofessor vid Luleå tekniska universitet (15 min)

Arctic Weather Satellite
Adam Dybbroe, satellitexpert vid SMHI (15 min)

Radarpenetrering och återspridning från snö och is
Ian Brown, universitetslektor vid Stockholms universitet (15 min)

20 år av polarforskning med den svenska satelliten Odin
Kristell Perot, forskarassistent vid Chalmers tekniska högskola (15 min)

Q&A: frågestund (10 min)

14.15–14.30
Information från Polarforskningssekretariatet

 

Har du frågor om Polarforum, kontakta:

Anna-Maria Perttu
Forskningssekreterare
Mobil: 070-550 99 85
E-post: anna-maria.perttu@polar.se

Sidan uppdaterades: 18 november 2020