Svensk polarbibliografi

Svensk polarbibliografi omfattar svensk vetenskaplig litteratur med anknytning till Arktis och Antarktis, främst inom ramarna för polarforskningsprogrammen SWEDARCTIC och SWEDARP. Bibliografin är helt digitaliserad och finns inom den nationella databasen DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) som en sökbar webbportal.

Gå till Svensk polarbibliografi i DiVA

Nya publikationer och uppdateringar

Polarbibliografin uppdateras med nyinsända publikationer, rättelser och kompletteringar. Sök, bläddra och kontrollera gärna att dina egna och andras polarpublikationer finns med!

Varje bibliografisk post innehåller förutom ämnesord i förekommande fall även namn på den expedition som har stöttats av Polarforskningssekretariatet.

Alla publikationer som härrör från forskningsprogrammen SWEDARCTIC och SWEDARP ska i enlighet med avtalet om stöd från Polarforskningssekretariatet publiceras i bibliografin.

Lämna gärna även synpunkter, samt tips på svenska polarpublikationer som inte finns med i bibliografin.

Skicka referenser till Svensk polarbibliografi

För att få med så mycket information som möjligt och minska risken för överföringsfel, föredrar vi filformat i följande fallande prioritetsordning. Vi vill gärna ha en pdf av publikationen, vilket också är ett krav för de projekt där Polarforskningssekretariatet har beviljat stöd.

  1. Om dina publikationer redan finns i ditt lärosätes publikationsdatabas (DiVA, SwePub, LUP, GUP, SLUPub etc.) kan du exportera och skicka referensinformationen som en fil. Vi föredrar formaten SwePub MODS eller MARCXML, eftersom de innehåller mest information.
  2. Om dina publikationer finns på Web of Science, Scopus, SciVerse eller i annan publikationsbas, alternativt om dina publikationer finns lokalt i din egen EndNote-databas, kan du exportera referenserna i BibTeX eller EndNote-format och skicka till oss.
  3. Om dina publikationer inte finns i någon databas, kan du skicka fullständig referensinformation samt publikationen som en pdf.

Skicka de exporterade filerna eller referensinformationen till publikationer@polar.se.

Glöm inte att ange om publikationen kan kopplas till en eller flera expeditioner. Publikationer som är kopplade till en expedition visas även i Polarforskningsportalen.

Sidan uppdaterades: 30 mars 2017