Stöd till polarforskning

Polarforskningssekretariatets uppdrag är att samordna och främja svensk polarforskning. Det gör vi bland annat genom att erbjuda ansökningsbaserat stöd, enligt följande:

  • Operativt stöd till forskning i polarområdena
    Stöd kan sökas för att genomföra fältarbeten som syftar till att samla in data och prover i polarområdena. Stödet ges på tre olika nivåer: programnivå, projektnivå och stöd i mindre omfattning.
  • Forskning vid Abisko naturvetenskapliga station
    Polarforskningssekretariatet är huvudman för Abisko naturvetenskapliga station. Forskare som vill bedriva verksamhet vid forskningsstationen ansöker direkt till stationen.
  • Stöd till nätverksaktiviteter
    Polarforskningssekretariatet erbjuder stöd för att täcka kostnader för arrangemang som bidrar till att stärka nätverk och koordinera aktiviteter inom svensk polarforskning.

Svenska nationella polarforskningsprogram – 2014 och framåt

Polarforskningssekretariatet och Vetenskapsrådet delar ansvaret för planeringen av svensk polarforskning på nationell nivå. Tillsammans utarbetade myndigheterna 2014 en färdplan för att presentera de forskningsprojekt som har valts ut för stöd till fältarbete i polarområdena utanför Sverige.

Ladda ner Svenska nationella polarforskningsprogram – 2014 och framåt (pdf 3 MB, öppnas i nytt fönster)

Sidan uppdaterades: 11 januari 2019