Stöd till polarforskning

Polarforskningssekretariatets uppdrag är att samordna och främja svensk polarforskning. Det gör vi bland annat genom att erbjuda ansökningsbaserat stöd, enligt följande:

  • Operativt stöd till forskning i polarområdena
    Stöd kan sökas för att genomföra fältarbeten som syftar till att samla in data och prover i polarområdena. Stödet ges på tre olika nivåer: programnivå, projektnivå och stöd i mindre omfattning.
  • Forskning vid Abisko naturvetenskapliga station
    Polarforskningssekretariatet är huvudman för Abisko naturvetenskapliga station. Forskare som vill bedriva verksamhet vid forskningsstationen ansöker direkt till stationen.
  • Stöd till nätverksaktiviteter
    Polarforskningssekretariatet erbjuder stöd för att täcka kostnader för arrangemang som bidrar till att stärka nätverk och koordinera aktiviteter inom svensk polarforskning.

Sidan uppdaterades: 21 februari 2020