Aktuella utlysningar

Polarforskningssekretariatets operativa stöd ges för att underlätta för forskare verksamma i Sverige att samla in data och prover i Arktis och i Antarktis. Här finns information om våra aktuella utlysningar.

Access Abisko 2020–22 – Global Change and Sustainability

Ansök om att delta i ett nytt tematiskt program vid Abisko naturvetenskapliga station. Nu gör vi en första utlysning inom ramen för programmet Access Abisko med temat Globala förändringar och hållbarhet. Ansök senast 1 februari 2019.

Läs mer om Access Abisko 2020–22 och ansök här

Utlysning av operativt stöd på projektnivå

Polarforskningssekretariatets operativa stöd ges för att underlätta för forskare verksamma i Sverige att samla in data och prover i Arktis och i Antarktis. Ansökningar om stöd tas emot löpande under året.

Ansök om operativt stöd på projektnivå

Stöd i mindre omfattning (SiMO)

Genom Stöd i mindre omfattning (SiMO) erbjuder Polarforskningssekretariatet begränsat logistiskt/operativt stöd till polarforskning. Utlysningen är öppen för yngre forskare och doktorander inom samtliga discipliner vid svenska universitet, högskolor, forskningsinstitut och myndigheter med forskningsuppdrag. Det går att ansöka om SiMO när som helst under året, dock senast två månader innan eventuellt fältarbete inleds.

Ansök om Stöd i mindre omfattning (SiMO)

Sidan uppdaterades: 15 november 2018