Aktuella utlysningar

Polarforskningssekretariatets operativa stöd ges för att underlätta för forskare verksamma i Sverige att samla in data och prover i Arktis och i Antarktis. Här finns information om våra aktuella utlysningar.

Utlysning av operativt stöd på projektnivå

Polarforskningssekretariatets operativa stöd ges för att underlätta för forskare verksamma i Sverige att samla in data och prover i Arktis och i Antarktis. Ansökningar om stöd tas emot löpande under året.

Ansök om operativt stöd på projektnivå

Stöd i mindre omfattning (SiMO)

Genom Stöd i mindre omfattning (SiMO) erbjuder Polarforskningssekretariatet begränsat logistiskt/operativt stöd till polarforskning. Utlysningen är öppen för yngre forskare och doktorander inom samtliga discipliner vid svenska universitet, högskolor, forskningsinstitut och myndigheter med forskningsuppdrag. Det går att ansöka om SiMO när som helst under året, dock senast två månader innan eventuellt fältarbete inleds.

Ansök om Stöd i mindre omfattning (SiMO)

Sidan uppdaterades: 15 augusti 2019