Stöd på programnivå

Med programnivå avses större nationella eller internationella operativa satsningar som inrymmer ett flertal forskargruppers projekt. Programmen kan vara inter-, multi-, eller transdisciplinära. Polarforskningssekretariatet står ensamt eller i internationellt partnerskap för de operationella resurserna. Det kan till exempel röra sig om en bred vetenskaplig frågeställning som genom flera forskningsprojekts fältarbeten gemensamt bidrar till kunskapsuppbyggnaden. Det kan också röra sig om program som binds samman av gemensamma geografiska intresseområden.

Syftet med programstödet är att sekretariatet ska kunna planera och erbjuda deltagande i större och komplexa fältoperationer baserat på intressen från det svenska forskarsamfundet.

Resultatet från den senaste utlysningen på programnivå

Polarforskningssekretariatet och Vetenskapsrådet delar ansvaret för planeringen av svensk polarforskning på nationell nivå. Tillsammans utarbetade myndigheterna 2014 en färdplan för att presentera de forskningsprojekt som har valts ut för stöd till fältarbete i polarområdena utanför Sverige.

Ladda ner Svenska nationella polarforskningsprogram – 2014 och framåt (pdf 3 MB, öppnas i nytt fönster)

Sidan uppdaterades: 21 februari 2020