Stöd på projektnivå

Med projektnivå avses operativ insats i en omfattning som motsvarar behovet för en enskild forskare eller forskargrupps projekt (jämför programnivå). Stöd kan sökas i form av tillgång till sekretariatets forskningsplattformar och annan operativ kapacitet. Expeditioner i fält planeras och genomförs av Polarforskningssekretariatet under en eller enstaka säsonger.

För att kunna erhålla stöd måste forskningsfinansiering för projektet säkras senast under beredningsperioden. Forskningsfinansiering ska ha erhållits via andra finansiärers konkurrensutsatta utlysningar som innehåller kollegial vetenskaplig bedömning (peer review). Beredningsperioden är synkroniserad med Vetenskapsrådets och forskningsrådet Formas öppna årliga utlysningar. För projekt som vid ansökningstillfället till sekretariatet redan har projektfinansiering krävs att finansieringsperioden sträcker sig över den period då fältarbetet kommer genomföras.

Den årliga utlysningen på projektnivå öppnar generellt i början av året och stänger i början av december.

Utlysning av operativt stöd på projektnivå

Sidan uppdaterades: 18 februari 2021