Stöd på projektnivå

Med projektnivå avses operativt stöd i en omfattning som motsvarar behovet för en enskild forskare eller forskargrupps projekt (jämför programnivå). Fältinsatser genomförs under en eller enstaka säsonger.

För att kunna erhålla stöd måste forskningsfinansiering för projektet säkras senast under beredningsperioden. Beredningsperioden är synkroniserad med Vetenskapsrådets och forskningsrådet Formas öppna årliga utlysningar.

Finansiering kan säkras genom andra finansiärers konkurrensutsatta utlysningar som innehåller kollegial vetenskaplig bedömning (peer review). Projekt som vid ansökningstillfället till sekretariatet redan har projektfinansiering kan också komma i fråga.

Utlysning av operativt stöd på projektnivå

Sidan uppdaterades: 27 november 2018