Polarnätverk

Polarforskningssekretariatet erbjuder stöd till vetenskapliga nätverk inom ämnesområden med relevans för svensk polar- och fjällforskning. Både nya och redan existerande nätverksbildningar kan erhålla stöd. Syftet med stödet är att ge bättre förutsättningar för att kunna skapa en nationell diskussion i nätverkets ämnesområde. Därför är ett av villkoren för stödet att alla forskare med intresse i nätverkets ämnesområde ska erbjudas att delta i dess aktiviteter.

Den nationella spridningen säkras genom att information och dokumentation om nätverkens aktiviteter publiceras och distribueras via Polarforskningssekretariatets kommunikationskanaler. Nätverken och dess aktiviteter ska huvudsakligen rikta sig till forskare vid svenska lärosäten, men involvering av forskare från andra länder, i synnerhet från de nordiska, välkomnas.

Sidan uppdaterades: 16 mars 2017