Svenska nätverket för SIOS

SIOS – Svalbard Integrated Arctic Earth Observing System

Polarforskningssekretariatet är medlem i SIOS sedan 2018. Genom medlemskapet kan forskare vid svenska lärosäten få tillgång till SIOS verksamhet. För att samla de forskare vid svenska lärosäten som är intresserade av SIOS har Polarforskningssekretariatet initierat ett svenskt SIOS-nätverk.

SIOS är ett konsortium skapat av de forskningsorganisationer och forskningsfinansiärer som äger och hanterar forskningsinfrastruktur på och omkring Svalbard. Konsortiets avsikt är att koordinera, utveckla och optimera forskningsinfrastruktur som ägs av medlemmarna. Målet är att utveckla en transparent forskningsinfrastruktur som bygger på samarbete för att ta fram bättre uppskattningar om framtida miljö- och klimatförändringar i Arktis. Idag har SIOS 24 medlemsorganisationer och en observatörsorganisation från tio olika länder.

Syftet med nätverket är att:

  • Föra samman forskare från flera svenska forskargrupper för att öka möjligheterna till samarbete
  • Ge deltagarna möjlighet att föra fram åsikter till SIOS-KC och General Assembly mötet
  • Sprida information från SIOS och från dess arbetsgrupper
  • Ge information om varandras fältverksamhet

Nätverket träffas två gånger per år; en gång i början av året innan General Assembly mötet och en gång under tidig höst.

Hemsidan för internationella SIOS

Vill du veta mer kan du kontakta:

Anna-Maria Perttu
Forskningssekreterare
Mobil: 070-550 99 85
E-post: anna-maria.perttu@polar.se

Sidan uppdaterades: 21 februari 2020