Kommande utlysningar, tidtabeller för IB Oden och Antarktis

När det gäller vårt stöd på programnivå har Polarforskningssekretariatet börjat arbeta med breda forskningsteman som ska uppmuntra till samarbete mellan olika forskningsdiscipliner. Detta sker genom öppna utlysningar på forskningsteman (mer information här). För närvarande har två teman och ett projekt valts ut för den långsiktiga planeringen av vårt operativa stöd. I slutet av 2021 planerar vi att öppna två utlysningar för projekt knutna till en expedition under 2023 (ARTofMELT, Eurasian Arctic C4) och i slutet av 2022 planerar vi att öppna en utlysning för projekt kopplade till en expedition 2024 (GEOEO).

Kommande utlysningar

ARTofMELT – expedition till Norra ishavet 2023

EURASIAN ARCTIC C4 – expedition till euroasiatiska Arktis och transpolära driften

GEOEO – expedition till norra Grönland 2024

Tentativ tidtabell för IB Oden 2021 – 2024

År Expedition Geografiskt område Partners Förkortning
2021 Synoptic Arctic Survey Norra ishavet SPRS, ARICE SAS 2021
2022 Arctic Ocean Paleoceanography Lomonosovryggen SPRS, ECORD ArcOP 2022
2023 Atmospheric rivers and the onset of sea-ice melt Norra ishavet SPRS, öppen för partners ARTofMELT, Polarforskningsprocessen
2023 Eurasian-Arctic shelf-basin interactions of climate-cryosphere-carbon-contaminants Euroasiatiska Arktis och transpolära driften SPRS, öppen för partners EURASIAN ARCTIC C4, Polarforskningsprocessen
2024 North Greenland Earth-Ocean-Ecosystem Observatory Norra Grönland SPRS, öppen för partners GEOEO, Polarforskningsprocessen

Tentativ tidtabell för Antarktis, forskningsstationerna Wasa och Svea

Säsong Typ av expedition Deltagare
2021/22 Stor expedition 6 forskare, 7 logistik
2022/23 Liten expedition 1-2 forskare, 1-2 logistik
2023/24 Medelstor expedition 3-4 forskare, 3-4 logistik
2024/25 Stor expedition 6-8 forskare, 6-7 logistik
2025/26 Liten expedition 1-2 forskare, 1-2 logistik
O.s.v.

Forskningsprojekt till Antarktis ansöker om stöd antingen i vår årliga utlysning för projekt eller inom kommande temautlysningar. För de regelmässigt återkommande expeditionerna till Dronning Maud Land gäller ovanstående tentativa plan. För mer detaljerad information, kontakta Magnus Augner (magnus.augner@polar.se) eller Håkan Grudd (hakan.grudd@polar.se).

Sidan uppdaterades: 12 mars 2021