Antarctic förliser under Otto Nordenskjölds Sydpolsexpedition 1901 till 1903. Foto: Centrum för vetenskapshistoria, Kungl. vetenskapsakademien

Uppdateringar från CHAQ2020

2020-05-03 Stenhyddan vid Hoppets bukt På expeditionens trettioförsta dag anlände teamet till Hoppets bukt på Antarktiska halvön och den plats där kartografen Samuel A. Duse, arkeologen J. Gunnar Andersson och den norska sjömannen Toralf Grunden byggde en stenhydda i februari 1903. Expeditionsdeltagarna insåg då att en övervintring skulle bli nödvändig och stenhyddan kom att bli deras hem under nio månader. De metertjocka stenväggarna som är ungefär en och en halv … Läs mer…