Polarforskningssekretariatet

Främjar förutsättningarna för och samordnar svensk forskning och utveckling i polarområdena.

Antarktisstation rensas och utrustas för kommande fältsäsonger

Efter drygt två års planering ska Polarforskningssekretariatet frakta hem 60–70 ton materiel och fordon från tidigare expeditioner vid forskningsstationen Wasa i Antarktis. Den sju veckor långa logistikexpeditionen startar den 18 december.

Fältarbete i Arktis om klimatets påverkan på växter och djur

Fredrik Dalerum, docent vid Zoologiska institutionen, Stockholms universitet, leder en forskargrupp som deltog på sommarens expedition med isbrytaren Oden till Ryderglaciären i nordvästra Grönland. I ett forskningsprojekt studerar de hur arktiska arter och ekosystem påverkas av klimatförändringar.

Prenumerera på Polarnytt

Fyll i formuläret här nedanför om du vill få nyhetsbrevet Polarnytt med nyheter om polarforskning:

Jag godkänner att Polarforskningssekretariatet lagrar min e-postadress för att kunna skicka nyhetsbrevet Polarnytt. Jag kan när som helst ändra mitt samtycke genom en länk i nyhetsbrevet. Ändring av samtycke eller uppgifter kan också göras via e-post till office@polar.se.