2017-01-30

Polarnytt nr 1, januari 2017

I årets första nummer av Polarnytt går det bland annat att läsa om utlysning av stöd till polarforskning, slutrapport om behov av ett isbrytande forskningsfartyg och k...

Läs mer
2017-01-26

Utlysning av stöd till polarforskning

Tre stöd för svensk polarforskning är nu öppna för ansökningar. Operativt stöd på projektnivå : stöd kan sökas för att genomföra fältarbeten som syftar till att sa...

Läs mer
2017-01-26

Utlysning av stöd till polara nätverksaktiviteter

Polarforskningssekretariatet erbjuder stöd för att täcka kostnader för arrangemang som bidrar till att stärka nätverk och koordinera aktiviteter inom svensk polarforsk...

Läs mer
2016-12-30

Slutrapport om behov av ett isbrytande forskningsfartyg

Regeringsuppdraget  att utreda statens behov av ett isbrytande forskningsfartyg har idag slutrapporterats. Slutrapporten  innehåller en fortsatt och fördjupad analys...

Läs mer
2016-12-20

Läs nya Polarnytt nr 7, december 2016

I nya numret av Polarnytt går det bland annat att läsa om årets forskningssäsong som har börjat i Antarktis, ARICE som samordnar isbrytarflottan, nya forskningsprojekt...

Läs mer